webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(07 | 01 | 2002 - 17:16 - reactions: 0) Bena
EASTERN STAR + WITH LOVE
Vstup do nového roku byl myslím, co se koncertù týèe, velice zdaøilý. Jedním z nich byl i koncert WITH LOVE a EASTERN STAR. Jelikož makaróni WL jsou u nás mnohým dobøe známí, dostavilo se i slušné publikum. Z velké èásti tomu ale pøedevším pøispìl i první oficiání koncert pražských Eastern Star, skládajících se ze zbytku kapely Dussander, pùlky Kevorkian a Banána z Balaclavy. Tento koncert byl pro ES navíc hned takovou malou release párty jejich mcd Raising the dead.


Mìl jsem pocit, že mnozí docela èumìli s otevøenou hubou na to, co si na nì tahle nová èeská kapela pøipravila. V muzice zbylo nìco málo z Dussander, ale jinak je to moc povedenej punkrock s lehkým nádechem severských kapel a šlape jim to jak hovado. A co teprve až uslyšíte ty sólíèka:-) Radil bych vám abyste ani chvilku neváhali a hned si sehnali jejich nahrávku (pokuj jim vùbec ještì nìjaká kopie zbyla). Všichni se mohli utlouct, aby aspoò jednu pro sebe urvali. Jsem zvìdav, jestli se pøi pøeètení jejich textù nasmìjete stejnì jako já. A kdo nedorazil, mìl by to urychlenì napravit, tøeba hned pøi jejich dalším vystoupení!!!


With Love už pak pro mì znamenali jenom takovej lehkej dojezd a mìli se rozhodnì co èinit, aby vedle ES nezapadli. Myslím že se jim to podaøilo, ale ten veèer byly stejnì hvìzdami jiní:-)))


 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd