webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(19 | 10 | 2000 - 10:35 - reactions: 0)
Endstand (finsko) + Manifesto Jukebox (finsko)
18.10.2000 Litvínov, Otevøený Svìt

„Cože ? Koncert ? A ve støedu ??? Týýý volééé....“ Tak tohle byli reakce vetšiny lidí, kteøí na litvínovsko-mostecku chodìj na punk/hc koncerty poté, co se dozvìdìli, že ve støedu 18.10.2000 se v litvínovském Otevøeném Svìtì uskuteèní koncert dvou finských kapel, a to ENDSTAND a MANIFESTO JUKEBOX. Samozøejmì, že vìtšina z nich nedorazila, protože pøece ve støedu koncerty nejsou, kurwa né ??????????
No, vzhledem k tomu, že na plakátech byl avizován zaèátek v 19:00, tak jsem na místo èinu dorazil asi kolem pùl sedmý a nestaèil se divit. Hned na ulici pøed klubem jsem potkal kámoše z Chomutova, kteøí se mì okamžitì ptali jestli je ten koncert nebo ne, protože v klubu nikdo, kromì poøadatelù, nebyl. Øek jsem jim, že by mìl bejt a vešel dovnitø, kde jsem se pøesvìdèil, že chomutováci nelhali... Skuteènì tam bylo asi 5 lidí. No toto ???
Bìhem asi hoïky dorazili kapely, takže se zaèátek trochu opozdil, ale lidi poøád nikde. Když už to zaèínalo vypadat fakt hodnì špatnì, tak se pomálu zaèalo pár lidièek postupnì do „Svìta“ šourat. No, nakonec dorazilo asi 40 lidí, což opravdu nechápu....... Jak je možný, že do Prahy na koncerty všichni jezdìj kdykoliv a nepøijde jim divný, že je to v týdnu, ale když maj koncert skoro doma, tak vìtšina nedokáže zvednou svoje zadky od televize ?????
No, když, už asi v devìt hodin, bylo jasný, že víc návštìvníkù skuteènì nedorazí, tak se kapely rozhodli zaèít hrát. Jako první nastoupili ENDSTAND, na který se bìhem prvních dvou skladeb koukalo asi 6 ??? lidí, pak se tam nahrnul zbytek a zaèínalo to už vypadat lépe. Endstand hráli takovej old school hc, malinko ovlivnìnej švédskou „umea“ scénou, jak øek Bohouš-poøadatel :o). Hlavní bylo, že se to lidem líbilo, takže se lítalo vzduchem a hodnì paøilo.... Po asi 45 minutách hraní Endstand sklidili zaslouženej úspìch a uvolnili pódium pro druhou kapelu toho veèera MANIFESTO JUKEBOX.
Manifesto Jukebox žaèali hrát asi po dvaceti minutové pauze. Ihned po prvním hrábuntí do strun a bouchnutí do budnù, bylo každému jasný co èekat. Hráli daleko melodiètìji a „pankovìji“ než jejich pøedchùdci, takže se pogovalo.......pogovalo a pogovalo !!!! Fakt dobrý. Nevìøil jsem vlastním oèím jak dokáže taková kapela nadzvednout tu hrstku lidí, která na tento koncert dorazila. Fakt parááda.
No, myslím, že obì kapely zahráli velice dobøe, alespoò podle podle reakcí publika, které bylo opravdu nadšeno. Litujte každej z vás línejch, kteøí jste sedìli doma nebo ve své oblíbené hospùdce a nepøišli na koncert, pøišli jste opravdu o skvìlej zážitek !!!!!!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd