webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(22 | 10 | 2000 - 14:14 - reactions: 0) Miker
BoySetsFire, Static 84 - 007, Praha - 13.10.2000
OK! BoySetsFire. Takhle kapela se mi na desce „Day The Sun Went Out“ strašnì moc líbila. Bylo to takový živelný, energický, promakaný a zkrátka plný emocí. A stejnì tak jejich první koncert na 007 byl opravdu výbornej. Jenže pak se mi to hodnì oposlouchalo a tak nìjak pøestalo bavit. Až teï nedávno se mi dostalo do rukou jejich nové album, mimochodem na Victory, After The Eulogy. Mìl jsem trošièku obavy, že mì to nebude brát, jenže od prvních tónù úvodní skladby „After The Eulogy“ až po závìreènou „The Force Majeure“ jsem byl, jak by napsal M5, lapen. A protože ta deska je fakt výborná rozhodl jsem se, že se na nì zajedu kuknout i podruhé.


V Praze pøed nima otvírali dle mýho neskuteènì nudní nìmci STATIC 84. Bylo to hrozný. Tuctovej, prùmìrnej hardcore/punk s pøíšerným zpìvákovým divadlem. Po první skladbì jsem odešel. To BOYSETSFIRE bylo jiný kafe. Zaèali pøesnì jako na desce: After The Eulogy, rise, rise, written signed off in the obituary… a už to jelo. Pùsobilo to na mì opravdu hroznì moc emotivnì, byly tam pøesnì ty pocity, které tolik obdivuu na desce, ale naživo 10x znásobeno. EMO ale pøitom poøád živelný a náøezový. Dávali tam vìci hlavnì z nový desky, což mì trochu mrzelo. Èekal jsem, že se ke starším deskám vrátí víckrát než asi jenom 3x, z toho jednou coverem od Dead Kennedys. I pøesto to však klapalo. Pouto kapela vs. lidi bylo vytvoøeno a jiskra pøeskoèila hned prvním songem. Možná jsem èekal, že budou trošièku vážnìjší, že budou víc mluvit o textech, ale oni ani moc ne. Spíš jen tak vtipkovali, bavili a smáli se. Ale, jak øíkám, i tak pohoda. Dali mi toho urèitì víc než jsem si myslel, že si odnesu. Dobrej konzik.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd