webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(03 | 06 | 2002 - 20:45 - reactions: 0) Auss
The Nation of Ulysses - The Embassy Tapes
CD/LP Dischord Records 2000

The Nation of Ulysses asi není tøeba mnohým z vás pøedstavovat. Jejich originální tvorba inspirovala souèasné úspìšné kapely jako the (International) Noise Conspiracy, Les Savy Fav nebo At the Drive-In. Tato pìtice klukù z Washington D.C., charakteristická nošením úhledných uniforem, vydala v letech své existence 1988-1992 dvì alba (13-Point Program to Destroy America a Plays Pretty for Baby) na labelu Dischord Records. Poté se tøi z nich dali dohromady jako the Cupid Car Club, aby vydali jeden sedmipalec na Kill Rock Stars a nakonec se transformovali do dnes již legendárních Make-Up.
TNOU není snadné zaškatulkovat do jednoho hudebního stylu. Jejich hudba obsahuje prvky punku, garage rocku, rock’n’rollu nebo jazzu a skuteènì jim tenhle zvuk ovlivnìný šedesátými léty, podpoøený kakofonickou trubkou, sedí. TNOU jsou v porovnání s gospelovými Make-Up svižnìjší a punkovìjší, mají kratší skladby, ale obì kapely spojuje osobitý zpìv, øev a “štìkot“ Iana Svenoniouse. Kromì hudebních kvalit nelze opomenout politickou angažovanost èlenù TNOU, kteøí díky svým revoluèním názorùm a popularitì dokázali podnítit masové demonstrace proti režimu George Bushe seniora. K albùm TNOU byly pøikládány kvalitní texty vìnující se odporu proti svìtovému imperialismu, kolonialismu a kapitalismu.
The Embassy Tapes je tøetí nedokonèené album s deseti tracky nahranými ve zkušebnì The Embassy v záøí 1992 tìsnì pøed rozpadem kapely a vydané až o osm let pozdìji. Zvuk není nejlepší a album nedosahuje kvalit geniálního 13-Point Program to Destroy America a nepùsobí tak uceleným dojmem, ale pøesto se jedná o výborný kousek a ukazuje, jakým smìrem by se TNOU ubírali, kdyby se nerozpadli. Kromì tøí nových verzí písní Shakedown, Last Train to Cool a P-Power na CD najdete (za zmínku stojí take tradiènì stylový obal – digipack a obsáhlý doprovodný text) šest úplnì nových skladeb. Narozdíl od pøedchozích alb je zde již pouze jedna kytara (Tim Green), která je nyní ještì agresivnìjší, syrovìjší a chaotiètìjší (možná i díky slabší kvalitì záznamu) než døíve. Na The Embassy Tapes najdete pestrou smìs skladeb: klasické TNOU vypalovaèky – Uptight, A.P.E. Embassy ve stylu 13-Point.., skladby trochu do rockabilly - R.O.T.T.E.N, Outline for Hangout, Gimme Disaster , i pomalejší vìci - Hex-Proof, takže se u nìj urèitì nudit nebudete. Toto 24 minut dlouhé album lze doporuèit nejen skalním fanouškùm kapel TNOU, Make-Up nebo labelu Dischord, ale i ostatním, co mají rádi originální živelnou hudbu.

The Nation of Ulysses:
James Canty - drums
Steve Gamboa - bass
Tim Green - guitar
Ian Svenonius - vocals, trumpet

Tracklist:
1. Introduction
2. Uptight
3. R.O.T.T.E.N.
4. A.P.E. Embassy
5. Hex-Proof
6. Outline for Hangout
7. Gimme Disaster
8. Shakedown (Party)
9. Last Train to Cool
10. P-Power pt. II
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd