webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 06 | 2002 - 11:55 - reactions: 0)
Flying Enterprise „DIO FILM“
Ultima Ratio 001

Již na první pohled tento singl v pestrém èerveno-èerno-fialovém obalu vzbuzuje zvìdavost. Pøední strana naznaèuje panelákové story o filmovém snu, lásce s Marilyn Monroe a hvìzdnými plány do budoucna. Deska pøedstavuje ètyøi pecky moravské kapely, která maže pøedstavy o moravsky tvrdé hudbì. Moje oèekávání krvavì rudé tvrdé rychlé hudby narazilo. Celý vinyl se nese ve smutné, malinko až tajemné náladì tvrdšího rocku, který nelze pøesnì definovat, èemuž odpovídají i texty. Krásná, tajemná slova pod kterými nalezne každý co chce èi co potøebuje. Mì osobnì tento poèin zaujal a rád ho doporuèím všem co chtìjí být lepšími, proto prosím jen o trochu té konkrétnosti, a bude tu další má hodnì oblíbená èeská kapela.
Bausty
 
[40kb][18kb][36kb][39kb]

[44kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd