webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(08 | 06 | 2002 - 13:40 - reactions: 0) Bena
ATREYU - 'Suicide Notes and Butterfly Kisses'
Victory records

Pøed pár týdny se mi dostala do rukou kompilace kapel na Victory records. Celá nahrávka byla pro mì vskutku jedním obrovským utrpením v podobì nudných emorockových kapel nižší kategorie. Jedinou kapelou kterou jsem si poslechl až do konce a která se z konceptu celé kompilace naprosto vymykala, byli kalifornští ATREYU. Proto když se mi naskytla pøíležitost, proklepnout si je trochu víc na samostatném cd, nebyl prostor pro sebemenší zaváhání.
Jednak jsem byl pøíjemnì pøekvapen novou politikou tohoto notoricky známého labelu. Už si ani nevzpomenu, kdy naposledy pro mì byla nìkterá kapela z Victory stáje zajímavou. Dalším pozitivním zjištìním bylo, že tahle kapela má s blbeèkem, jenž se snaží v Nekoneèným pøíbìhu spasit celý svìt, naštìstí spoleèný jen to jeho jméno. Slyšet ATREYU poprvé a nevìdìt o nich nic, s klidem bych je odhadnul na další release Lifeforce records. Ale jak se zdá, doba si žádá své a staré èasy musely uvolnit místo podstatnì hodnotnìjší tvorbì i tam, kde už s tím nikdo nepoèítal. Kapelou, která se mi hned pøi prvních tónech úvodního songu vybavila, byli Darkest Hour. Ovšem zatímco DH drtí své metalové melodie od zaèátku do konce, v pøípadì ATREYU se po tìchto melodichých metalových orgiích znenadání doèkáte velice pøekvapivých zvratù. A? už jsou to parádní chytlavé melodie se zdravou mírou podbízivého, místy i pìknì melodického zpìvu (který ovšem ví, kdy má pøestat), podbarveného pøíjemnì bublající basou, které vás v žádném pøípadì nenechají v klidu, nebo snad radìji nemilosrdnou moshovou úderku? Vše je racionálnì promyšleno. Když už máte pocit, že jste se naprosto utopili ve svých emocích, pøichází vysvobození v podobì svižného a hutného riffu a naopak ve chvíli kdy byste mìli potøebu ucítit pohlazení na své duši, pøesnì v ten moment se vám ho dostane. Vùbec nezáleží na tom, jaký zvuk kytary mají. Emoce neznamenají jen pøipitomìle nasládlý zvuk, za kterým se vám hned vybaví partièka, až podezøele vyhlížejících hezounkù v bílých roláècích. Na téhle desce to rozhodnì platí. A texty jsou toho nejlepším dùkazem. Nebojte se odhalovat nové kapely! Tahle vážnì za to stojí!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd