webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(30 | 07 | 2000 - 19:27 - reactions: 0)
DUSSANDER, ESGMEQ, 99 SUGAR SHOTS, club 007, 14.1. 2000
Poslední koncert Dussander v sestavì, v který nahráli vìci pro svùj debutovej 7", mìl pùvodnì probíhat jako spoleèná show se dvìma rakouskejma kapelama – ty ale bohužel na poslední chvíli zrušili svoje turné, takže s Dussander nakonec hráli 99 Sugar Shots a Esgmeq. Tahle neobvyklá kombinace se ale ve finále ukázala jako ideální øešení.

Dussander trochu pøekvapivì zaèínali a pøestože jejich set zdaleka nebyl tak pùsobivej jako jejich poslední koncert, kterej jsem mìl možnost vidìt, byla to velká jízda a skuteènì brutální masáž. Agresivní a hustá (pøitom ale chytøe vymyšlená) muzika je jednoznaènì postavená na dominantní Tomovì kytaøe a Ivanovì pøesvìdèivým øevu – a je fakt zážitek vidìt ty chlapíky, jak prožívají hudbu, který vìøí a pro kterou žijou. Pøiznávám; nejsem velkej fanoušek a znalec podobnýho stylu muziky, ale Dussander si zaslouží minimálnì respekt. A v jejich pøípadì mnì ani nevadí zøejmý metalový inspirace. Jsem zvìdavej na chystanej 7" na Hopewell Records…..

99 Sugar Shots mì nijak výraznì nepøesvìdèili. Je to sice rychlý a našláplý, ale to je zatím všechno.

No a Esgmeq nakonec – to byla bomba. Už dlouho jsem nezažil podobnì zábavnej koncert: zábavnej v tom nejlepším slova smyslu. Esgmeq naživo, to je bezprostøední energie a skvìlá, živelná a bláznivá muzika potrhlejch chlápkù, který jsou podle mýho kámoše "jako Krausberry na amfetaminu…". Trefný pøirovnání. Mùžete tam slyšet i Nation Of Ulysses, je tam trochu Cows, je tam i trochu AC/DC. Ale je to hlavnì maximálnì autentická punková radost v nièím nezøedìný podobì. Úžasnej pohled na Mikiho za bicíma, jak bubnuje doslova celým tìlem, je zkrátka nezapomenutelnej. Esgmeq evidentnì ctí jednoduchý, pøímoèarý a tvrdý koøeny a v jejich pøípadì to funguje opravdu parádnì. Uèebnicová definice punkový nevázanosti a osvìžující návrat k tý nejživoèišnìjší formì rokenrolu. "Ožeò se, bratøe…!"
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd