webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(04 | 11 | 2002 - 14:13 - reactions: 0) Zeli
PÍSEK opìt nezklamal
Písek, Paluba, sobota 2. listopadu 2002.
Úèast: Kusumam, Bosworth, Landmine Spring

Sobotní výlet stál rozhodnì zato. Autobus sme stihli a písecká Paluba i její skalní osazenstvo nás pøivítali s otevøenou náruèí (a pípou, pochopitelnì). Samuel a Korek pøipravili konzert pro pøíznivce ema.

Jako první vystupovali KUSUMAM, jakás písecká alternativa. Nevím, asi tomuhle stylu moc nerozumím, rozhodnì musím øíct, že mì to moc nebavilo. Pomalá "cosihudba" mì nijak nezaujala, tak jsme svùj èas vìnovali fotbálku (apropos, kterej je tam fakt hodnì jinej, pozn. autora a èlena poraženého týmu).

Na pódium vstoupila formace BOSWORTH, která pro mì byla fakt milým pøekvapením. A nejen pro mì. Pankáèi se stáhli k pípì a okolo pražské ètyøky se zaèali stahovat "emaøi". Po vystoupení to vypadalo, že si budu muset dojít vymìnit spodní prádlo (buï to bylo tím vedrem a nebo...). Paráda!!! Kdysi se mi dostalo do ruky jejich cd z 1998. Nic moc, musím øíct, stereotypní emonìco, nepoutavý, nevýrazný, myslím, že tak tøi songy stály zato. Pøi konzertì se mi celou dobu honilo hlavou, co mi to vlastnì tehdá pouštìli. Naživo to byl jeden z nejlepších konzertù tohodle druhu, hned po The Stereo, co se mi letos zadaøilo vidìt. Nevím, jestli to bylo množstvím alkoholu nebo výbornou atmosférou, protože kluci sou sympatický i na pohled a komunikace s posluchaèi jim opravdu neèiní minimální problémy (taky nevím, jestli to bylo množstvím alkoholu nebo atmosférou)...
Co øíct nakonec? Pokud budete mít možnost zajít na jejich konzert, neváhejte!!!

K LANDMINE SPRING se, myslím, nemusím nijak vyjadøovat. Osvìdèená kytarová emoklasika nezklamala jako témìø pokaždý.

Takže díky, Same a Korku, víc takovejch akcí. Jo a vstupný bylo jenom pade, což je taky paráda...akorát teda ty špunty na zemi u baru me stály málem života....
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd