webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(16 | 12 | 2002 - 09:44 - reactions: 0)
L´Point, His Another Fall, Hibakusha
pátek 13. prosince 2002, RC Bedrunka Bohumín

KURVA. Omlouvám se za tento ponìkud vulgární poèátek, ale je k nìmu vážnì dùvod. Jasnì, budu zase breèet nad zájmem všech tìch alternativnì a nezávisle se tváøících figur o živou muziku.... A konèím a dík patøí tìm asi deseti až patnácti lidem, kteøí když se po nich chtìly ètyøi pìtky, nezvedli prdel s konstatováním že jdou kalit jinam a zùstali. Takže to furt snad má ještì cenu, díky vám. Jo a ještì jedno. To, že v klubíku bylo tak málo lidí nebylo víceménì poznat na výkonu ani jedné kapely, prostì nikdo to vyloženì neodzýval, ale tak by to asi mìlo být.
HUDBA. První nabìhli orlováci Hibakusha a nasypali do nás své pojetí crust-grind-HC-metalové palby, nìkde byl zas slyšet i starý dobrý klasický punk. Kluci to všechno hrají v klasické trojèlence a zvládají pøi tom i dva vokály, vìtšinou se støídající Havlùv jeèák a Dinùv murmur, což je docela osvìžením. His Another Fall jsou nìkdy prezentováni jako emo, já bych øek, že je to spíše kytarový bigbít s docela hovìzím :-) zpìvem, a taky kvùli
tomu jsem vzpomnìl na Killing Joke nìkde kolem Demokracy. Jo ty emoce to ale má taky, jen po delší dobì mi to pøišlo tak òják podobné. Basák ale povídal, že teï kapela prožívá i náhlé personální zmìny, takže do budoucna by se to mìlo vylepšovat. Poslední nabíhají L´Point a opìt k atmošce v sále nepomáhá nic. Ani zatmìlé intro, ani Krejèova razance s jakou do toho jde, až si o stojan rozsekne oboèí (Havle, mám dvì piva, ta krev byla opravdová :-) ). Hudebnì je to taky kytarovka, jen tak òják napøáhnutìjší a místy zas uvolnìnìnjší, no má to vážnì koule a v jiné situaci by si kolem pódia urèitì nezahopsaly jen ty "nezávisle" se tváøící pipiny. Škoda.
BULVÁR. Po konciku se aspoò povedla docela dobrá paøba, "Pointi" velmi v poho a vstøícní chlapíci, konèilo se nìkdy pozdì ráno a nezbývá než se tìšit na léto, kdy by se v Bohumínì mìli ukázat zas. Snad to bude v celkovì lepších èasech a pak si zas dáme do èepice :-)
FINÁLE. Závìreèný dík pro Mara a celou Hibakusha, kteøí pøijeli friendly bez nároku na jakýkoli ces?ák a ještì mi na druhý den potkajíc se náhodou na nádru docela helfli. Pøíštì s váma pojedu a rád. :-)))

Jo a neøíkejte, že za to mohl pátek tøináctého....
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd