webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(31 | 12 | 2002 - 16:30 - reactions: 0) ivan
FETCH – 'Music Prevents You From Thinking For Yourself'
Beniihana Records

Konec 80. a zaèátek 90. let byl v Nìmecku doménou hate core kapel a v nìkterých oblastech je tomu dodnes. Tudíž se máte možnost setkat s kapelama, o kterých byste se jen stìží domnívali, že ještì existují. Konec 90. let je ve znamení metal core a dle mého subjektivního názoru (to, aby tu opìt nedošlo k nìjakým zbyteèným tøenicím) je øada kapel, hrajících tento styl, pøeceòována. Fetch jsou tak trochu unikátem. Hrají si tak nìjak po svém a o nìjakém kalkulu tu asi nemùže být øeè. Obal je hroznej a kdyby mi tohle CD nepùjèil Ondra, asi bych o nìj ani nezavadil. Fetch jsou trochu metal, trochu emo, ale není to tak kouzelná ingredience, aby se hned stali kapelou pro širokou paletu posluchaèstva. Jsou zkrátka dalším atributem do mozaiky kapel pro ty, kdož poøád hledají a tìch si, jak sami víte, vážím nade vše. Fetch udìlají i ze dne, kdy ucítíte svojí smrt okamžik, kterej nevymìníte za nic na svìtì. Èasy se mìní a do popøedí se opìt dere rock´n´roll a kdo si za 10 let vzpomene na hate, metal nebo emo? Dùležitý je, že všechno je teï. Jo a asi jsem magor.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd