webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(03 | 01 | 2003 - 09:39 - reactions: 0)
v/a Barbaric Thrash Demolition vol.3 2xCD and 7"EP International Hardcore Compilation (by xsinnerx)
625 rec.

Vím, že psát recenzi na kompilaci je dost podivný a zøejmì i nároèný, ale vzhledem k tomu, že téhle kompilace je v èeských luzích a hájích pomálu a dá se sehnat snad asi jen u Bohdana pøes Killed By Noise distro, jinde jsem ji nevidìl, tak stojí asi za to popsat ji trochu blíže i ostatním. Musím podìkovat také Jožkovi za zprostøedkování koupì téhle kompilace. Takže zpìt k muzice. Je to dost masivní poèin, dvì CD a jeden sedmipalec dìlá to do kupy tak asi nìco okolo dvou hodin muziky a pro fans trashcore to budou líbezné dvì hodinky. 34 kapel z celého svìta to do vás budou prát horem dolem a neberou si pøi tom žádný servítky, tak jak to u trashcore má být. Rychle, tvrdì, výbušnì a nekompromisnì se poperou každá svým zpùsobem s hnusem tohohle svìta. A co mì dost nadchlo byli kapely z Japonska. Jejich zvuk vždy nìjak vyènívá, ta plechová nakøáplost, kam na to chodìj. A ty maj tu zbìsilost opravdu v srdci, kéž by nìkdy nìjaká taková kapelka z tohohle kouta svìta zavítala do Èech, zøejmì bychom si pìknì kecli na prdel… Ale dobrejch kapel je tam víc, nelze jmenovat všechny, tak namátkou tøeba Edöra, Fuerza X, EDM atd. Za zmínku jistì stojí také to, že nás tam zastupují tøemi songy See You In Hell. No a kdo by toho porovnávání jednotlivých kapel nemìl dost, má tam jeden bombónek navíc. Na tom 7"EP je demo švédské kapely Asocial, které je, pozor, patnáct let staré. Takže mùžete srovnat, jak se do toho mydlilo døív a jak teï. A abych nezapomnìl klasicky na obal. Max z 625 asi moc emo rád nemá, na obale týpek s trikem B.G.K. na skejtu ze sekerou v ruce a na oprátce táhne obìšeného emaøe v beatlsáckým sestøihu. No a za ním na zdech hoøícího klubu, kde na reklamì stojí "EMO NIGHT", je naèmáraný "thrash 4 life" nebo "skate or die", no prostì stylový. Takže 625 THRASHCORE!!!!!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd