webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 01 | 2003 - 12:28 - reactions: 0) Bena
VISCERAL BLEEDING – 'Remnants of deprivation'
Retribute records

Pravovìrní metalisti, odkojeni na svých dlouhovlasých démonických modlách, se mnou jisto jistì souhlasit nebudou, ale pro mì je vítìzství ve vìèném sporu, zda metalové kapely v hardcoru jsou jen nepovedeným plagiátem svých metalových vzorù, hodným zatracení, na stranì hardcoru. Seru na to, jestli nìjaký riff už pøed nimi zahrála nìjaká metalová kapela a jsem naopak vdìèný za to, že svými vlastními invencemi dokáží pøetváøet, pro mì èasto nestravitelnì nudný a monotónní originál. Vyrùstat na metalu, možná by vše bylo jinak, ale není! Proto nijak zvláš? na metalovém poli po nových zajímavých nahrávkách nepátrám a vše ponechávám spíš náhodì. No a zrovna pøed nedávnem ke mnì doputovalo tohle cd, které mì vážnì bavilo od první chvíle. Pìkný, lehce chaotický obal, koøenové logo kapely, jen ta fotka èlenù by bohatì staèila jedna, když všechny vypadají stejnì. Texty bych ani nerozmazával. Kdo má rád smrt, krev, kosti, hnilobu a ostatní povinné figury, najde jich zde dosti a dosti. Hudebnì bude nejblíže mix Suffocation a Dying Fetus a stejnì tak, jako u tìchto dvou kapel, doèkáte se i zde nìkolika hudebnì vtipných momentù. Škoda je, že mì podobný nahrávky dost brzo omrzej. Všechno je striktnì daný a asi právì ta sterilita ubírá èasem na momentech pøekvapení. Jsem zvìdav, jak si povedou Visceral Bleeding.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd