webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 01 | 2003 - 07:11 - reactions: 0)
Antichrist/Intensity - split 7" EP (by xsinnerx)
Trujaca Fala/P.F.C./Instigate

Obì dvì tyto kapely mám moc rád a tak mì jejich tohle spoleèné epko moc potìšilo. No zaèneme podle abecedy, takže k Antichrist. Je jsem už mìl tu možnost vidìt dvakrát, vždycky to byl super zážitek. Tahle kapela má v sobì tolik vzteku, že by ho mohli rozdávat. A to je pøípad i songù na tomto split EP. Neuvìøitelnì to podbarvuje zpìvák, jehož vokál zní, jako když vyráží komando amazonek do útoku. Je v tom vše, vztek, nenávist, nekompromisnost… A pod to perfektnì zahraný pekelný hardcore, v nìmž je trošku cítit crusty vliv. No a kapitolou samou pro sebe jsou texty. První song vychází pøesnì z názvu kapely, jakmile si to pøeètete, už nikdy nevezmete bibli do ruky, satan forever!!! A další jsou též super, inteligentní a trefné. Intensity, je snad nìkdo, kdo by prošvihl jejich koncerty v Èechách? Jestli jo, tak upøímnou soustrast, o moc jste pøišli. Máte rádi Minor Threat nebo Chain Of Strength, budete milovat Intensity. Žádné technické pasá¾e, oproti Antichrist, kam to ale skvìle zapadá, ale tvrdé a agresivní songy. Rubou to do vás jak zbìsilí, bez chvíle odpoèinku. Tenhle styl miluji, žádné servítky, zaèneme a dokud nebudete mít dršku plnou krve a otisklou kecku na èele, nejde se domu. A pøesnì takováhle je i muzika Intensity…

XSinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd