webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(08 | 01 | 2003 - 08:19 - reactions: 0) ivan
SK8 AT ALL HAZARDS! Vol. No: 01
(Final)

Tohle CD je kompilace. Sk8 kompilace, kterou vydal Final. Nic víc, nic míò. Urèitì se najdou tací, kteøí ji budou nenávidìt a ti s opaèným názorem. Myslím, že nepatøím ani do jedné skupiny a to nejen proto, že musím dodržet profesionální odstup, ale spíš proto, že je mi to absolutnì putna. No a s tím odstupem to taky není tak horký.
Celou parádu otevírají pražští Clou s hitem „A place“. Nasládlej emo, možná trošièku punk. Dobøe zahraný a chytlavý. Úèel svìtí prostøedky a tak si myslím, že leckterá naivní patnáctka už podlehla. Pod velice citlivì a emoidnì se tváøícími chlapci se totiž neskrývá nic jiného než parta nadrženejch kokešù, kterejm nejde o nic jinýho než dobýt všechny dívèí klíny v okolí. Nic víc, nic míò.
Následují B-Movie heroes, který hrajou huta huta punk (spíš) rock s ženským zpìvem. Mám z toho ale takovej pocit, ke kterýmu jsem dlouho hledal slova. Hrajou prostì opøený o sloup s jednou rukou v poklopci. Název kapely je docela výstižnej.
Suffer z Tøebonì tu mají stejnì jako B-Movie heroes dva songy. Odjakživa byli, jsou a asi i budou takovou èeskou odpovìdí na Good Riddance, takže: docela dobrý. Navíc tajnì miluju nehrajícího kapitána Samuela Klouèka, takže mi moje podvìdomí ani nedovolí napsat nìco škodolibého. A co víc… Samuel na této kompilaci jednoznaènì roztrhává podivnou atmosféru a drtí všechny zúèastnìné trikem Charles Bronson. Poznámka pro skej?áky ze Strahova: nebyl to jen herec.
Better Way jsou dnes v jistých kruzích stálicí. Follow your destination je Budweis City hospodská pitka jak øemen a následující hymna Better Way jsou Agnostic Front. Vopátek se na mì asi zlobit nebude, protože to ví.
Krucipüsk jsem nikdy nepochopil a sorry asi se o to ani nebudu pokoušet. Jestli to chlápci berou jako pokus o prdel, tak se jim asi daøí a pøejme jim to. Asi mám nìjak posunutej smysl pro humor a tak zùstanu stranou. Všechno je to dobøe zahraný, takovej rock´n´roll tvrdej big beat, kde hráèská onanie pøebíjí texty. Zpìvákovi mùže bejt tak ètyøicet. Zpívat ve 40-ti o takovejch kravinách? Ach jo!
Nakonec z toho nad mý oèekávání snad vyjdou Stepson ze Strakonic jako vítìzové. Otevírají legendárním coverem od Misfits I turned into Martian. Melo punk rock, kde se Kunïák svým …my heart is bleeeeeeeeding postaral o první a zároveò poslední dobrej moment na týhle desce.
Ještì se vyjádøím k obalu. Všichni teï zaèali sbírat váleèný køíže? Kdo to sem pøitáh? Uznejte, že na to má právo pouze Lemmy! Titulní strana: (obleèenej) skej?ák s èírem a nátìlníkem s váleèným køížem letí nad hromadou lebek. Pohoda. Uvnitø má každá kapela jednu stránku. Pohoda. Lebka na závìreèný dvoustranì je epesní. Na zadní stranì je èertice s váleèným køížem, kterej co nevidìt zapadne mezi odhalený pìtky. V prostoru pod diskem je další sleèna. Tentokrát v punèochách „samodržkách“ a èervenejch, kurevskejch lodièkách. Jak jinak – nad váleèným køížem. Kde jsou sakra ožralý Fat wreck skej?áci s velkejma pivníma pupkama a malejma pinïourama? Mám to chápat jako formu diskriminace?
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd