webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(17 | 01 | 2003 - 13:13 - reactions: 0)
Rambo, Ambrosia – 15.1., klub 007 (by xhoudyx)
Hned na zaèátek si neodpustím, abych prozradil, že koncert amíkù R.a.m.b.o. se pro mì stal jednoznaènou jednièkou za pìknou øádku uplynulých mìsícù. Poslední srovnatelný zážitek jsem mìl na loòském Fluff festu…

Ale vezmìme to pìknì popoøadì. Na plakátech byli jako pøedkapela uvedeni X-wing, místo nich se však na pódium vydrápala Ambrosia (zaslechl jsem nìco o zlomené noze bubeníka?). Ambrosii jsem vidìl naživo poprvé, bohužel ale musím napsat, že mì to zrovna nevzalo. Možná jen nebyli ve formì, nebo mi to nìjak nesedlo, ale jejich metal/HC vystoupení jsem docela odzíval… Do pøedchozí vìty se dralo spojení “energické vystoupení,” což by na tuzemské pomìry docela sedìlo – to by se však po pùlhodinové pauze nesmìli na pódium vydrápat “Japonci” (jak ohlásil jejich zpìvák) Rambo…

Tahle parta na sedmièce sice nedostála své povìsti mistrù pódiových pøevlekù, o vydatnou náhradu se však postarali jejich èeští fanoušci. Bìhem prvních pár sekund koncertu vyskákalo zpoza pódia pìt maníkù v maskáèích a plynových maskách, kteøí rozpoutali skuteèné MOSH peklo, jak jim k tomu pokynul na z kartonové krabice vyrobené bombì s nápisem MOSH! vrchní “maskáè.” O pùl písnièky pozdìji vytáhl jinou bombu s nápisem CIRCLE PIT a…nastalo nádherné “koleèko.”

Po celou dobu koncertu jsme byli svìdky pravých hardcoreových taneèních. K vidìní byly snad všechny druhy zvìøení, od dvoumetrových “valných hromad” pøes “dìlové koule” po “stìnu smrti” (u každé stìny Sedmièky øada týpkù zakleslých do sebe, a na první hrábnutí do strun se rozebìhnout proti sobì). Do jedné “stìny smrti” se zapojil i dvoumetrový dredatý zpìvák… Kotlem lítaly kartonové bomby i lidské projektily, prostì mosh jak z videa Minor Threat.

Zkrátka a dobøe, surový energický hardcore “pìknì od podlahy” pøítomné publikum pìknì rozpálil. Jak pøed èasem napsal v jedné recenzi XsinnerX, v tomto stylu se už nic nového vymyslet nedá, ale pokud se hraje poctivì, stojí to za to. Na závìr jen ujištìní, že díky tomu, že zvìøila stará oldschool garda, nepøišel nikdo ani o zuby, ani o oko.

XhoudyX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd