webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(20 | 01 | 2003 - 08:04 - reactions: 0)
Inner Conflict - s/t LP (by xsinnerx)
Twisted Chords rec.

Mermomocí jsem se snažil, aby tahle recenze nezaèínala, tak jak zaène, leè se nepodaøilo. Dlouho jsem hledal, jak zaèít, a nenapadali mì ty správný slova. Je to pøesnì tak, že když si nìkde nìco pøeètete a ono to pak v reále sedí, tak vás ani za boha nenapadne nic novýho a originálního. Takže se bez muèení pøiznávám, slova následnì použitá jsou vykradená z recenze Míry5 v jeho katalogu.
Smìle na vìc… Punx zbystøete, o téhle kapele toho ještì urèitì uslyšíme dost a jejich koncert, jestli bude nìkdy v Èechách je pro vás absolutní povinnost. Asi je to tou recenzí, ale musím napsat, že ten dívèí zpìv pøesnì evokuje ten pocit jako mìli Life…But How To Live It. Je to pøesný, bez chybièky a suverénní. Muzika je nìkde jinde, takovejhle punk vás chytne za srdce, žádný tøíakordový tuka tuka, melodický, naléhavé a hroznì rychle se vám to dostane pod kùži. Místy je to agresivní, jindy parádní pøechody mezi mužským a ženským vokálem, ale hlavnì to ve mnì vyvolává vzpomínky na kapely z 80 let, tøeba Spermbirds, ty mì napadli hnedka. No abych to pøiblížil i vzhledem k dnešním kapelám, kdo má rád Juggling Jugulars, Endstand èi Peace Of Mind, tak v tomhle se urèitì nezklame. A super je obal tohohle LP, celý je to ve formátu plakátu velikosti A0 (!!!!), takže mùžete vyzdobit svùj pokojík, kuchyò èi hajzlík. Vy kdož nakupujete i podle labelu, urèitì vždy zbystøete, když uvidíte logo Twisted Chords, poslední dobou tam vycházejí samý lepší vìcièky. Mrknìte na jejich web. To? vše, punk will never die!!!!

XsinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd