webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(22 | 01 | 2003 - 00:00 - reactions: 0)
Harum Scarum – "Suppose We Try" LP (by xsinnerx)
Skuld Release rec.

Na zaèátek trocha zemìpisu. Vemte si atlas svìta, najdìte si mapu Ameriky. Vyberte pobøeží k Tichému oceánu, najdìte Los Angeles, to dokážete snadno, nejvìtší ïoura na tomhle pobøeží. Na a pak pùjdete podél pobøeží smìrem nahoru ke kanadským hranicím a jistì narazíte… no pøeci na mìsto Portland. Jasnì, Resist, Defiance, Detestation, Severed Head Of State a mnoho dalších spolkù pochází z této mekky všech amíckejch punx. A samozøejmì jsou odtud i Harum Scarum. Tahle kapela mì nadchla svým albem "Mental Health" a nedokázal jsem si ji nikam zaøadit, dá se øíci punk, ale prostì je to jenom jakási základní páteø, jinak tam najdete všechno. A dá se øíci, že je to zøejmì tím, že Harum Scarum jsou komplet dívèí kapela. V tom si myslím, že je právì ten zakopanej pes, a? si kdo chce øíká, holky prostì umìj podat punk jinak a po pravdì mnohokrát i lépe. Vemte si tøeba Spitboy, slyšíte jednou a hned cejtíte tu sílu. Nejvíc mì však dostává na Harum Scarum zpìvy, na tìch se podílejí všechny a je to perfektní souhra. Nic podobného nenajdete. A právì tohle nové LP to jenom potvrzuje, ubylo tìch hodnì brut zpìvovejch partù, teï je to více agresivní, èasto uøvané, ale vždy slyšíte jeden èi dva další hlasy, které jsou úplnì jiné a dodávají tomu takové zvláštní zabarvení. Moc se mi to líbí… Jinak po hudební stránce tu není posun nikam, basa absolutnì stejnì jako na minulé desce, jen je to o krapánek jemnìjší a uhlazenìjší, ubylo té nìkdy až nepøíjemné kostrbatosti. Teï se to sype s vìtší lehkostí a grácií. Za vše vypovídá poslední skladba "As civilians die again", klavírní zaèátek je famózní,ale pak nastoupí jinej námìt a už si na nìj nevzpomenete, ale zase se pøipomene a vás zase chytne. Tahle skladba je jako první i na pøedešlém albu a tam je úplnì jiná, brutální zpìv dominuje, je to ukázka, jak se trochu zmìnil postup jednotlivých skladeb.Schválnì si zkuste pustit tu skladbu v obou provedeních hned po sobì, budete mile pøekvapeni. Jo s tímhle LP si Skuld Release udìlal velikánské plus u mé malièkosti, už pokukuju po dalších LP z této stáje,a že je z èeho vybírat.

XsinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd