webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(22 | 01 | 2003 - 19:13 - reactions: 0) Bena
NARZISS – 'Die hoffnung stirbt zuletzt'
Per Koro/Circulation

Kdysi jsem si zakoupil desku od téhle kapely, která se jmenovala 'Ebenbilder', protože NARZISS byli právì v té dobì kapelou, o které se hodnì mluvilo a která si i na pøesycené nìmecké scénì pøesto dokázala vybojovat docela kvalitní pozici mezi kapelami jako HSB, Jane, nebo Caliban. Musím øíct, že jsem z té nahrávky až tolik nadšen nebyl a cosi jsem tam postrádal. Zkrátka kapela, jako spousta jiných. Pøesto mì zajímalo, kam se asi kapela bude ubírat dál a zda využije svého vydobytého postavení, nebo svou novou deskou naprosto propadne a šanci zahodí. 'Die hoffnung stirbt zuletzt' se objevila venku v létì ’02.
Tentokrát se již za kapelu postavily dva zabìhlé labely. Možná právì jejich kombinace nejlépe vystihuje samotnou tvorbu NARZISS. Není to ani klasický metal nìmeckého typu, ani chaotický uøvaný bordel, který je tolik charakteristický pro Per Koro. Oba tyto prvky ale ve tvorbì NARZISS najdete. Navíc však a v tom je velké plus kapely, náladou posmutòelými melodiemi dokázali dokonale vystihnout a podpoøit texty, zabývající se pøevážnì naším lidským jednáním se snahou ovládnout naprosto vše. Vznikl tak jeden, do sebe skvìle zapadající celek, ve kterém si snad každý musí najít to své. Sekaèky s ukvílenými kytarami, støídají mocné vèelíny, moshové riffy. Nikdy se jimi nestihnete pøesytit. Vždy alespoò jedna kytara obstarává melodickou stránku. Zpìv je spíše vykøièený, nebo nìkde napùl mezi èistým zpìvem a odøíkáváním s citem pro melodii.
Rozhodnì si nenechte ujít koncert této kapely 31. ledna na 007.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd