webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 01 | 2003 - 08:01 - reactions: 0)
Faith/Void/Faith – s/t CD (by xsinnerx)
Dischord rec.

Poøád si pamatuji, když jsem se zaèínal rozhlížet po tìch hardcorových obzorech a sbíral první jakés takés informace. Na to, když jsem jezdil ke kamarádovi, kterej v tom už frèel, sedmièku mìl prolezlou jak svùj pokojík a do své pažby hardcorových koncertù sbíral jeden za druhým. A tomu také odpovídal pøístup k muzice, takže se mu již doma zaèínala hromadit slušná sbírka. Takže pøi prohrabávání se kazetama a deskama jsem kladl ty zaèáteènické otázky: "Ty vole, a co je tohle? Jak to hraje?" a povìtšinou se mi dostávalo odpovìdi a nìkdy i pokárání: "Ty vole, to je základ!!! To chceš dìlat hardcore, když tohle neznáš!". No a už sem byl v tom, toèil jsem jednu desku za druhou a rodièe šíleli. Pøesnì tohle se mi vybaví, když poslouchám tohle CD. Tyhle týpci hráli hardcore/punk, když já jsem ještì tahal kaèera kolem kostela. A hráli to navýsost dobøe, hned jak sem to vrazil do vìže, vybavili se mi Minor Threat a Negative Approach. Prostì kus historie, klasa a nádhera. The Faith to øezali stejnì jako Minor Threat, bodej? by taky ne, když u nich zpíval brácha Iana MacKaye ze stejnojmenné kapely. Void byli tvrdší, nesrali se s tím a šli na to dost tvrdohlavì a jednoduše, je tam spousta chyb, ale i tohle k punku patøí, prostì trash punk s rozladìnejma kytarama a nasraným zpìvem. A co mì dostává nejvíc je to, že tyhle nahrávky jsou z roku 82/83 (ty vole,dvacet let) a poøád je to super a osmìlím se øíci, že nepøekonáno. Možná to jsou nostalgický keci, ale až uslyšíte, pochopíte. Na tomhle CD je zøejmì již legendární split LP Faith/Void a EP Faith "Subject to Change". Celkem 32 písní dìlá 76 minut perfektní porce hardcore/punku, tohle se prostì musí ochutnat. Dával bych to poslouchat povinnì všem šestnáctiletejm mlíèákùm, který jsou odvaøený z Iné Kafe (jenom pøíklad, fans Iné Kafe, nekamenujte mì, holt tyhle hezouny moc nemusím). Ach jo, utírám slzu a CD se toèí už podesáté dokola…

XsinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd