webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 01 | 2003 - 00:18 - reactions: 0) Auss
ARTIMUS PYLE-Fortress EP (by Cvalda)
Takže nová porce v podobì pìti songù od tìchto sebevrahù ze slunné Californie! Pøedstav si vlnu, na které californští surfaøi pøedvedli svùj poslední trik života. Jo pøesnì taková je hudba Artimus Pyle, vražedná vlna hlukové stìny. Krkolomný kytarový rify zapasovaný do crustových bicích vytváøejí naprosto znièující komplex. Zní to divnì, ale smíchej Botch a Wolfpack z alba allday hell a máš Artimus Pyle. Pro nìkoho možná vesmírný pøirovnání, ale ono to tak je. Profesorská muzika pro punkáèe, rozhodnì to ménì tradièní na tomhle stylovým labelu. AP nastolili novodobou vlnu crustovýho vývoje, podobnì jako pøed pár lety His Hero Is Gone posunuli dimenze palové muziky se svou první a druhou deskou (tøetí už byla hodnì o crustových bicích). Malé doporuèení, pošij si svou emaøskou bundièku crustovýma nášivkama, možná Ti to pomùže pochopit tuhle hudbu…
Cvalda
PS-doporuèuji i všechny ostatní desky AP
PSS-V dubnu jsou AP na turné v Evropì, nenech si je ujít!!!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd