webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 02 | 2003 - 08:53 - reactions: 0)
Endstand – "Never Fall Into Silence" (by xsinnerx)
Day After rec.

Pro mì nìjakým záhadným zpùsobem mi tahle kapela unikla a zøejmì je to z velké èásti i mou vinou. No a teï toho hodnì lituji. Zaregistroval jsem, že Endstand hrajou nìjakej ten koncert v Èechách, jenže zøejmì èasová tíseò èi finanèní zapøíèinili, že jsem si je nechal ujít. Jenže pak ze všech stran o nich slyšíte a taky je všude vidíte a tak se ptám, co to bylo zaè. Odevšad jen samé kladné recenze a pochvaly, tak si øíkám: "Ty starej kozle, aspoò to CD by to chtìlo, ne?" (zas tak starej nejsem, jen mì to tak napadloJ) Provádím smìlej kauf a pouštím… No málem jsem se posral, na jednu stranu vztek, že jsem to nevidìl naživo, na druhou stranu radost, že si to mùžu alespoò takhle zprostøedkovanì narvat do šišky. Tenhle styl, co hrajou Endstand si zaèíná získávat svou pøízeò a posluchaèe a už chápu, kde získávali Eastern Star inspiraci. Tohle je perfektnì rozjetej rock n roll punk, silný riffy, silný kytary, silnej zpìv. Nenechá to ve vás jedinou buòku chladnou, vlejvá to sílu do žil, od teï pouze gelu plnou hlavu a triko Elvise… Je v tom slyšet radost z hudby, je v tom vztek nad tìma sraèkama kolem, je v tom hroznì energie. Tejhle kapele to všechno uvìøíte hned po prvním poslechu. Nelze zvolat závìrem nic jiného, Elvis jistì promine: "Love Me Tender…."

XsinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd