webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 02 | 2003 - 18:15 - reactions: 0) Miker
LO-HI:Say It More
Tigerstyle Records

Tak tahle kapela pro mì byla velkou neznámou, zjevila se prakticky jako blesk z èistýho nebe. A pøece muzikanti v ní pùsobící rozhodnì nejsou žádní nováèci, vždy? tohle je už jejich druhý full lenght a navíc zpìvaèka Hollis Queens a basák Jens Jurgensen mají bohaté zkušenosti z pùsobení v kultovních Boss Hog, takže o nìjakých zaèáteènících tu opravdu nemùže padnout ani slovo. A právì od Boss Hog musím zaèít budu-li se snažit nìjakým zpùsobem pøiblížit zvuk Lo-Hi. Ona tahle kapela mi totiž pøijde jako zcela logické pokraèování právì už zmiòovaných Boss Hog. Avšak Lo-Hi si z nich berou jen ten døevní punk-rockový feel a geniálním zpùsobem do nìho pøímíchávají popové melodie, bluesovou odlehèenost a rock´n´rollovou razanci. No a výsledkem je pak chytlavej, melodickej ale hlavnì neskuteènì zábavnej mix. Mix, kterej si nedìlá žádný ambice stát se neèím extra pøevratným èi snad dokonce objevným, ale bere si to nej z rockový historie a chce pøedevším bavit - a to se mu alespoò v mým pøípadì daøí témìø na 100%. Fakt, že jo, protože tahle muzika funguje jako baterky ve dny kdy seš mrtvej anebo mùže pùsobit jako spolehlivý nakopávaè jakýhokoliv skomírájícího veèírku nebo party - tøeba na pohøební hostinì by to mohla být docela prdel. On totiž ten zpìv je vážnì tak nakažlivej, že témìø není možný mu odolat a po pár posleších zpíváš taky "...and Lucy was her name, Lucy was her name lalala..." No jinak když sem u tìch textù - ty taky nejsou smrtelnì vážný témata o zániku týhle planety, ale spíš takový pøihlouplý popìvky o Lucii, tøech rybách nebo leopardí kùži a v týhle muzice fungujou dokonale. Celý dojem z desky podtrhuje naprosto stylový rùžovo-bledì modrý obal a mì nezbývá než napsat, že pokud hledáš nìco co ti trošièku zlepší náladu než bude jaro tahle deska je jistá volba. Jinak další dobrá deska na Tigerstyle.
PS:Pokud tì sere, že jsem nenapsal žádný stylovì podobný kapely, pøihazuju tøi navrch: Bikini Kill, Jon Spencer Blues Explosion a ...tøeba White Stripes.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd