webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 02 | 2003 - 10:19 - reactions: 0) Miker
CHAMBERLAIN:Five-Year Diary (2xCD)
(Ignition Records)

Jestli jste opravdoví fanoušci Chamberlain, tohle dvoj CD by vám v žádným pøípadì nemìlo uniknout. Five Years Diary je totiž, více než kompaktním výbìrem, pøedevším sbírkou rarit urèenou pro skalní fandy a vlastnì snad jakýmsi rozlouèením s tímto vynikajícím bandem z americké Indiany. Najdeme tu demo verze skladeb známých pøedevším z prvních dvou øadových alb, pak také dlouhej blok živých záznamù hned z nìkolika koncertù - no dohromady 28 skladeb a pøes 100 minut hudby. Co je zde nádhernì zachyceno je pøedevším vývoj a zrání kapely - od ménì uhlazenìjších, jakoby více rozevlátìjších ranných skladeb až po skuteènì silné, melodické a hlavnì opravdu rockové skladby, plné vášní a nasazení které kapela pøedvádìla na svých posledních albech. Ano hlavnì silné melodie, který nemusíš hledat na nìkolik poslechù, ale který tu prostì jsou a hned o poèátku si tì zaènou nekompromisnì obmotávat kolem srdce. Taky jasnej a pevnej zpìvákùv vokál je to co vás na Chamberlain upoutá nejvíc - tohle zjistíš zejména na živých nahrávkách kdy si nezbývá než uvìdomit jaký potenciál mìl zpìvák David Moore v hrdle - naprosto suverrénì a jistì zazpíváno. Ale nejenom on je to co dìlá z týhle kapely nadprùmìrnej zážitek - celá kapela prostì funguje na 100% a ta schopnost napsat jednoduchou ale o to upøímnìjší a prostì hitovou skladbu je zde nepøeslechnutelnej . Zkrátka: kapel tohodle typu hrajou na svìte stovky, jenže hned pøi prvním poslechu Chamberlain ti dojde, že tady jde o mnohem víc, že tahle kapela jednoduše vyènívá mezí tím zástupem podobnì hrajících emo post-rock spolkù. No jak už jsem napsal na zaèátku, pokud seš zanícenej fanda, kterej sleduje diskografii týhle kapely, tohle je naprostá povinnost. Ostatním bych doporuèil nejdøíve nìjakou klasickou øadovku, v každým pøípadì pak ale Chamberlain neprošvihnout úplnì - mohl bys fakt pøijít o pár skuteènì výborných písní a nevšedních zážitkù.
ps: jako komplet rarit by se tady nádhernì vyjímal nìjaký CD-Rom s živým záznamem nebo tak nìco, zvláš? je-li to 2xCD - bohužel nic takovýho tu není. Škoda.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd