webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(26 | 02 | 2003 - 19:30 - reactions: 0) ivan
THE HOPE CONSPIRACY - ENDNOTE
Equal vision records

Pøed dvìma lety vyšel na EVR debut, kterej se jmenoval Coldblue. A byla to bomba pro všechny metalem ovlivnìný kids, kteøí zbožòovali Harvest a Extinction. To proto, že v The hope conspiracy se sešli chlápci právì z tìchto dvou kapel. Zcela novej vítr do plachet dával Coldblue rock ´n´ rollovej feeling. Samozøejmì, že se nejedná o rock ´n´ roll jako takovej, ale o š?ávu, kterou tento pojem vyvolává. A mùže to bejt buï image nebo uvolnìnost, která jde do strun, bicích a trocha agrese, kterou udržuje v únosných mezích vokál. Následuje File 03, mini CD, které vydali v Evropì Join the team player a které jsem bohužel neslyšel díky jednomu páru nenechavých rukou na Èeské poštì. Nedávno jsem si zakoupil vinylovou verzi, jejich nového poèinu, nazvaného jednoduše Endnote. Do jisté míry jsem byl pozitivnì ovlivnìn jejich pražským pøedskakováním nudnejm rockerùm Snapcase a svoje samozøejmì hrálo i kolektorské ego, které velelo do útoku na novou zásilku v Day after distru. Pøi úvodní Departed jsem však trochu zaskoèen, nebo? co se zaèalo linout z reproduktorù bylo screamo emo, ale po minutì se vše dostává do osvìdèených kolejí a Defiant hearts pøedstavují The hope cospiracy svìží a s novou krví v žilách. Teï si vzpomínám na to, co jsem chtìl napsat pùvodnì. Je to v podstatì hodnì jednoduchá vìc. Urèitì nenajdu spoleènou notu s nìkterejma z vás, ale stojím za tím, co øíká Benny z Koufax. U 85% metalovejch kapel je druhá kytara úplnì k nièemu. Pravda… The hope conspiracy nejsou ryzí, ale hodnì tvrdý urèitì jo a když slyšíte aranže jako ve Fallen, kde basa není jen na zpestøení zvuku, tak mi dáte za pravdu. A teï k lopatì: The hope conspiracy mi trochu pøipomínají Kill holiday v období Monitor Dependency, kdy jste vìdìli, že tam hrají èlenové Unbroken, ale bylo to o krok dál a hlavnì jiné… rockovìjší. Takže víte, že v THC hrají èlenové Harvest, ale je to, jak jinak, rockovìjší. Hodnì èastý je rychlejší støední tempo, kdy kytary zùstávají zámìrnì o kousek pozadu za bicíma, který monotónì jedou na Háèko. Zpìv se oproti Coldbue hodnì vyèistil, takže ve vypjatých momentech nesklouzne do chraploøevu, ale udìlá epesní výkyv, kterej pøipomíná zpìv. Celý tohle dílko podtrhává mega zvuk, kterej nabombili v Atomic studiu v NY. A na závìr mi zbývá jen doufat, že THC uvidím ještì nìkdy, ale ne v Lucerna music baru, ze kterýho jsem rozpaèitej, ale v nìjakým menším klubu, kde to bude tìlo na tìlo.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd