webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 03 | 2003 - 10:46 - reactions: 0) ivan
THE BLACK HAND - 'WAR MONGER'
Scorched earth policy/ Chainsaw safety records

The black hand jsou vlastnì ze 3/5 ex Ire, což byla geniální politická sludge kapela, která používala thrashový riffy tak zpomalenì až z toho mrzly kosti. Dalším bodem pro je, že v Ire zpíval Radwan Moumneh, což je Palestinec, kterej mi poprvé objektivnì otevøel bránu vìdomostí ohlednì konfliktu na støedním východì, díky rozhovoru, kterej s ním uskuteènil Eric Weiss, pro svùj geniální plátek Rumpshaker. Kromì Radwana se do Black hand pøestìhovali i oba kytaristé, takže znalci mùžou pochytit onen kostidrtící základ, kterej znají z Ire, ale pøeci jen o poznání rychlejší. Pøed zhruba tøemi lety vyšel na SEP 10“ Pulling Your Strings, což byla v podstatì vinylová verze jejich prvního ètyøpísòovýho dema, který spatøilo poprvé svìtlo svìta v Montrealu, v nákladu 300 ks. Vy, kdož vlastníte toto masakrální dílko, které bych charakterizoval sloganem: geniální metalheadi hrající prasopal, se nenechte odradit názorem, že u kapel tohoto typu je jedna deska jako druhá. The black hand jsou dùkazem, že opak je pravdou. Možná jsou jen výjimkou, potvrzující pravidlo. U War monger se totiž nálada mìní na: geniální metalheadi hrající big beat. Doufám, že 40-ti letej fotr pochopí, že moje pojetí big beatu je trošku jiný kafe než to jeho. War monger je hodnì rozmanitej oøíšek, kterej by mìl potìšit všechny, kteøí mají rádi klasickej heavy metal, hard rock, sludge a hard core v tom správným pojetí. Texty, který jsou tìžký jak olovo a obal jen dokresluje apkalyptickou atmosféru. Autorem je Michel Langevin, kterej hraje už skoro dvacet let s Voivod a pokud si vzpomenete na jejich obaly tøeba k War and pain nebo Killing technology, tak budete doma. Tahle deska je bezesporu perla, klenot, který bude záøit mezi vašimi alby. No a pokud jste fanoušky Johnnyho Cashe… ano, toho country interpreta, kterej proslul hrou na dvì harmoniky, tak vìzte, že The black hand použili jeho text k písni Man in black. Bomba, ne?
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd