webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 03 | 2003 - 10:58 - reactions: 0) ivan
INSTIL - 'QUESTIONING LIKE ONLY CONSCIOUSNESS CAN QUESTION'
Beniihana records

Z Instil jsem byl nìjakou dobu rozpaèitej. Musím se pøiznat, že mi tohle CD leželo doma pìknì dlouho a musel jsem se asi sedmkrát pøemluvit k poslechu. Teï na poosmý už to asi chápu. Jestli jsem na správný cestì, tak Instil jsou z Holandska a tam, jak známo, chápou metal v hard core scénì trochu jinak než tomu bylo tøeba v Belgii pìt let zpátky. Rozdìlil bych to na dvì kategorie: tou první jsou tough guy kapely, který jsou pìknì o hovnu, protože to je NIC. Druhá (ta lepší) kategorie jsou kapely, který žijou to, co prezentujou. Do té spadají právì Instil a pro nastínìní mi nedá nepøipomenout Reveal, který to v týhle èásti holandský scény dotáhli asi nejdál. Úèinný by asi bylo napsat tak pìt kapel na pøirovnání, protože je to snadnìjší pro orientaci, ale na to dnes kašlu a zkusim to jen tak… trochu metal, trochu emo, až na úvodní skladbu spíše ve støedním tempu. Hodnì plastickej zvuk a co se mì týèe, tak pocit zalíbení nacházím až v posledních dvou písních. Dobrej tah byl, vypoøádat se s nahrávkou formou MCD. Full length bych asi nerozchodil a zavánìl by nudou. Nicménì, každá kapela má svùj smysl i když právì tady platí dvojnásob úsloví: ani ryba ani rak, spíš rak.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd