webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 03 | 2003 - 21:33 - reactions: 0) Auss
WORLD BURNS TO DEATH-The sucking of the missile cock LP (by Cvalda)
Hardcore holocaust
Táááák a mám to! Když jsem tohle LP spatøil, neváhal jsem ani minutu. Desky tìchto kapel se k nám dostanou velmi málo, takže i pøesto, že jsem u sebe nemìl ani korunu, pùjèil jsem si a bral všemi deseti! Ano, velká deska kapely, kde zpívá to již jednou zmiòované monstrum ze Severed Head Of State a oproti minulému singlu, který vyšel na Prank, sestavu oživil kytarista z From Ashes Rise. Už jenom tyhle persóny zaruèují kvalitu. Hudebnì je to absolutnì totální špinavej (tohle je u tìchto kapel dosti oblíbený slovo, ale ta hudba k tomu prostì vybízí) crust hardcore, naèuchlej severskými konèinami a okoøenìn starým dobrým rock’n’rollem. Prostì zvedni pìst a øekni ne všem svinstvùm svìta!!! Oproti singlu, má album èistèí zvuk, což dopomáhá tomu, že deska totálnì šlape. Taky po dlouhé dobì vidím v bookletu dlouhý texty s dlouhými vysvìtlivkami, což je samozøejmì super a tyhle texty jsou fakt zajímavì napsaný. Kapitolou samou o sobì je obal! Bush, kterej má místo pøirození jadernou raketu a vedle nìho leží nahý tìlo, který je ozáøený jako po výbuchu. Navíc vedle toho jsou ještì nìjaký fotomontáže s Bushovým vzhledem, který by asi on sám rád nevidìl! Geniální a hlavnì aktuální! Další deska, která ukazuje, že tahle „opilecká spoleènost“ dokáže vytvoøit hodnotný vìci. Punk is life!!!
Cvalda
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd