webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(25 | 03 | 2003 - 23:50 - reactions: 0) Auss
HIS ANOTHER FALL - Birds fly sedated LP (by Cvalda)
Samuel records
Po tom, co se zvedly ceny za lisování vynilu a co jsou hardcorový dìcka z Èech líný našetøit víc penìz a vydávaj se Cédesa, mì hroznì potìšilo tohle full-lenght album pøerovských HIS ANOTHER FALL. Šest písní, z toho jedna èistì jenom španìlka se zpìvem, zní fakt syrovì a autenticky. Ani nevím proè, ale i pøesto, že mì na živo hudba tìchdle chlápkù moc nebere, tak jsem se na tuhle desku hroznì tìšil. Obal je stylovej, texty jsou divný, zvláštní a zajímavý!!! Je fajn si dìlat z urèitých vìcí rùzný obrazy…No ale dost kecù, pojïme k muzice. Hodil bych to nìkam na pomezí vymìklýho ebullition stylu a dischord produktù! Houpavej rytmus, kterej nerozehøeje jenom holky, melodická a zároveò dost syrová kytara na to, aby tì dost èasto okrádala o tvùj èas. Basa akorát vše podmazává, což se mùže zdát jako nezajímavý, ale u tìchdle kapel je to obzvláš? dùležitý. Nejvíc mì ale bere zpìv toho hromotluka, kterej má srdce a øekne vše svým pohledem. Tahle deska není hitová a myslím, že to ani není úèel. Urèuje tvou náladu a tohle je zatracenì tìžký vytvoøit…mám rád HIS ANOTHER FALL, dìlaj svý nálady už pìknì dlouho…
Cvalda
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd