webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 03 | 2003 - 15:14 - reactions: 0) Bena
DEADLOCK – 'The arrival'
Winter recordings

Když se mi dostala pøed rokem do rukou tahle deska, byl jsem po dlouhou dobu naprosto nadšen. Kapela na ní pøináší nìco zcela nového, èímž se znatelnì vymyká ze zabìhlých aranží souèasných leadrù nìmecké metalové scény. Zakomponování kláves v plném rozsahu, nikoliv jen jako letmý žertík, vskutku není nic moc obvyklého. Ale jde-li o blackmetal, není jejich použití až tak zarážející. Jejich pomocí dokázala kapela vykouzlit jak potemnìlé melancholické pozadí jednotlivých skladeb, tak i naprosto nosné momenty, hranièící až s chorály (jedineèný motiv v "Lebe wohl". Jejich zvuk má mnohdy i navrch nad strunnými nástroji. A když už došlo na èernobílé klapky, nemohla být deska ošizena ani o jejich pùvodní klavírní zvuk. Zakomponování sporadického ženského vokálu už bylo témìø povinností. Nutno øíci, že obèas se kapela pøeci jen nechá trochu strhnout k použití lákavých, leè otøepaných monotónních riffù prachsprosté moshové drtièky, která jim moc nesluší, pokud vezmete v potaz co dokáží vykouzlit za zajímavou muziku na druhé stranì. Finální klavírní ukolébavka posledního songu mi zní nìjak povìdomì. Docela by mi sedìla jako hudba do nìjakýho filmu.
V nedìli 6.4. máte možnost vidìt tuhle vegan sXe partièku na 007 spoleènì s There Is Nobody Home (metalcore podobný New day rising, Dìèín).
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd