webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 04 | 2003 - 15:44 - reactions: 0) Bena
ZLODZIEJE ROWEROW – Emo’la
Refuse records

Když jsem se zaposlouchal do týhle desky, vyhrkly mi slzy do oèí. Ještì si moc dobøe pamatuju na zakouøený putyky, narvaný lidma, startky, pivo a kapely, drtící ve støedním tempu svoje emoce. Srdce na dlani v atmosféøe plné pøátelství a míru. Tehdy jsem zaèínal poznávat D.I.Y. scénu a pøesnì takhle vypadaly koncerty v Sokolovì, Chebu, Strakonicích, Teplicích nebo v Polsku. A pøesnì do týhle doby vás pøenese deska „zlodìjù jízdních kol“. Emo’la byla nahraná na jaøe 1998 a hudebnì mi to pøipomíná tøeba Agape. Texty jsou v polštinì, což je plus. Kdo neumí polsky v bookletu je pøeklad do angliètiny. Kdo neumí anglicky, tak je to tam ještì nìmecky a španìlsky. Výborný zvuk a výborný obal (èervený). Opravdu velmi sympatické CD. Nedávno vydala kapela nový poèin. Jsem velmi zvìdav, kam se kapela pohnula. Když si uvìdomím, kam se dostaly kapely z Èech, které hráli už v té dobì a hrají do dnes... Nechme se pøekvapit.
Lógr
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd