webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 04 | 2003 - 15:45 - reactions: 0) Bena
BRAMBORAK – Animal voice
Kablio muzika

Takže Bramborak. Jak název napovídá, kluci jsou z Litvy. Podle podladìnosti a zvuku kytar mají rádi Sepulturu. Obèas to potvrzuje i zpìvák. I když to není zrovna mùj šálek èaje, musím uznat, že je to dobøe technicky i zvukovì zahraný a nahraný. Texty jsou v angliètinì, kromì pøedìlávky od Invazija, která je nazpívaná v mateøském jazyce. Obsahovì jsou o lidských pocitech a samozøejmì titulní o právech zvíøat. Velmi sympatické. Obal je jednoduchý a pìkný. Èervená u mì vždy zabere. Ještì k tomu názvu. Ze zdrojù blízkých kapele jsem se dozvìdìl, že kluci byli na prázdninách v Èechách a jediný vegetariánský jídlo, který tu jedli a moc jim chutnalo, byly bramboráky. Takže název kapely prochází žaludkem. Docela by mì zajímalo, jak znìli na živo, protože jestli mì pamì? neklame, kdysi v Praze hráli. Každopádnì dnes se kapela jmenuje Bora, lidi jsou v ní stejný, styl je jiný, pro mì lepší a jejich koncerty vynikající.
Lógr
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd