webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(08 | 04 | 2003 - 09:20 - reactions: 0) Jirzophone
BOY SETS FIRE ´Tomorrow come Today´
Wind Up rec.

Jedna z mála nových desek na který jsem se opravdu tìšil. Proè taky ne. Pøed léty kdy se mnì dostala do rukou jejich deska The Day The Sun Went Out byl jsem naprosto lapen. Ten pravý výbušný molotov emocí a dravého hardcoru umìli tihle komouši na výbornou. A pomalinku zaèala jejich sláva stoupat. Pamatuji jak jsem zprávu o tom kdy pøešli k Victory bral jako špatný aprílový žert. Pche a i to už je pryè, na øadu pøišlel Wind UP records o kterém jsem nìkde èetl že pøed nedávnem dostal v améru cenu za nejlepší nezávislý label. No nevím, každopádnì v rozhovorech kluci uvádìli že jim nový label dává absolutní svobodu a jsou moc rádi že ve studiu se už nemusí dívat na hodinky jak dlouho tu jsou a kdy jim zaèíná šichta. A taky spolupráce s opravdovým producentem je fakt moc fajn. No z tìchto øeèí jsem mìl asi nejvìtší strach. Bohužel taky že jo. Po prvním poslechu jsem si radìji odplivnul protože jednak mì bolelo v krku a za druhý je to fakt dìs. Kde je ta originalita se kterou to tito podpalovaèi tak umìli? Asi nenávratnì fuè. Celkovì urèitì melodiètìjší, výraznì ubylo pasáží kde zpìvák øval a tudíž pøibylo toho jeho mìlo zpìvu, kterej on sice umí na výbornou, ale je toho nìjak moc. Celej zvuk je až pøíliš nepodobnej všem tìm nudnejm kapelám a ke všemu je tady cítit ten nu-metal vliv s poøádnì trapnejma zásekama. A ty dvì nebo tøi dobrý skladby jsou sakra málo na to co vydali BSF pøed tím. Kdyby to bylo moje první setkání s touto kapelou tak bych to smetl ze stolu nato tata, ale poøád jim dávám šanci, ale fakt to nìjak nejde. A texty? Urèitì nejúdernìjší, ale není to náhodu oheò bez žáru?
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd