webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(19 | 04 | 2003 - 16:44 - reactions: 0) Bena
ACTION – 'Can evil be beautiful?'
Deadbutcher records

Tak tahle kapela udìlala opravdu poøádný kus práce od prvního CD nazvaného 'Teplice hardcore'. NY hatecore, který byl pøíšerný nemá nic spoleèného s tím, co si pro nás ACTION pochystali tentokrát. Jediné pojítko je opravdu notná dávka nasranosti, tolik charakteristická pro tough-guy kapely. Ano opravdu bych si dovolil ACTION nazvat první a jedinou kapelou „drsných hochù“ v našich konèinách. Z valné vìtšiny mi je z projevu a toho co leze z držky hudebnì podobnì zamìøeným kapelám vnì našich hranic pìknì blbì. A hraní si na gangstery je snad v Evropì trochu smìšný, ne? Pokud bychom ACTION posuzovali pouze podle toho, co hudebnì produkují, budou to pro všechny z vás gangstas ve Fubu šus?ákovkách, kosmickejch botách s bublinama a velkým jazykem, v jedný ruce s bouchaèkou a v druhý se zmalovanou kurvou. V tìchto 5+1 skladbì ale zatím žádný rýmy z ghetta nehledej. Snad to vyjde pøíštì... Ale pokud na tebe maj kluci pifku, nemáš šanci. Jsou sakra nekompromisní! ACTION jsou vážnì dobrý muzikanti, o èemž svìdèí i to, že songy pro tuhle desku nahráli bìhem jednoho dne a na výsledku to vùbec nepoznáte. Na místech kam se hodí mazec, budou z vás lítat cucky a až si zasloužíte nárok na povolení uzdy, dostanete dávku skrytých melodií od druhý kytary, která má dost nápadù, jak nenudit. Bicí tu nejsou jen pro to, aby držely rytmus ostatním. Obèas se na vás pøekotnì vysype snùška úderù, jakoby jen tak. Snad aby se bubeník pøíliš nenudil a nezahálel. Zpìvák umí jít s hlasem hodnì nízko a jeho angliètina zní vážnì dobøe i v mluvených pasážích. Démoni tøeste se! Jednoho z nich si pøispìchal sejmout rovnìž Ivan z Kevorkian (že ty už jsi to musel nìkdy pøedtím dìlat?). Když jsou všichni padlí andìlé rozdrceni na prach, zbývá už jen malá živá ukázka songu z doby vydání první desky. Video track, kterej mùžete roztoèi v compu byl trochu neš?astný. I poté, co jas dosáhne svého maxima, moc toho neuvidíte. Navíc kamera se co chvíli rozostøí. Jako pøíští titul oèekávejte split s Crowleys Passion. Nevím jak vy, ale mì je už teï víc než jasné, kdo na tom splitu bude lepší.
Nenechte si ujít ACTION 3.7.2003 v pražském klubu Futurum spoleènì na jednom pódiu s jejich velkými uèiteli HATEBREED a kapelami THROWDOWN a DELUSION.
 
[90kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd