webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 05 | 2003 - 16:52 - reactions: 0) ivan
DEATH BY STEREO - 'Into the Valley of death'
(Epitaph records)

Death by stereo už jsou starší chlápci. Jiní starší chlápci si je pamatujou z Outspoken nebo Kill the messenger. A starý chlápci obèas zavtipkujou. Neberou vìci tak vážnì a troufnou si nazvat svojí novou kapelu podle scény z teenagerskýho kýèe The lost boys, ve kterým partièka upírù motorkáøù terorizuje poklidné pøímoøské letovisko (viz intro k If looks could kill I´d watch you die z roku 1999 na Indecision records). Death by stereo pøed pár lety zasáhli jak blesk z èistého nebe. Zcela pøirozenì totiž skloubili hard core, punk postupy s metalovým zvukem a zpìvák Efrem nedominuje pouze v jedné poloze, ale dokáže jak øvát tak zpívat, èímž otevírá dveøe obìma skupinám kids, kteøí preferují jednu èi druhou. Vyzpívané pasáže dosahují až operních rozmìrù. A to, že se nejedná pouze o studiovou práci jste mìli šanci posoudit nìjakej ten pátek zpátky, kdy propotili pódium pražskýho Futura spoleènì s Good Riddance. Další nemalou devizou jsou texty jako napøíklad Death for life, (Day of the death – Indecision 2001) kterej uvízl v mý pamìti nadobro. A vìøte tomu, že moje pamì? je hodnì dìravá. No a letos je na øadì v poøadí tøetí deska, která mì pøekvapila hodnì tvrdým zvukem. Je to další kvalitní porce od Death by stereo, kteøí nám zasadili do myslí dvouleté kontiuum a fungují podobnì jako Iron Maiden, u kterých vždy tušíte, jakáže asi bude nová deska, ale nikdy vás nezklamou a mnohdy pøekvapí. Into the Valley of death navíc nabízí více heroických momentù v podobì sborových zpìvù, který nedají nevzpomenout tøeba Manowar anebo technickej øíkankovej zpìv, pøipomínající System of a down (Let down and alone), ale nenechte se odradit. Poøád je to hard core punk. Nestagnuje však, ale zkouší a zkouší a právì tento proces dìlá z Death by stereo jednu z nejzajímavìjších kapel, která je v souèasnosti k mání.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd