webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 05 | 2003 - 21:48 - reactions: 0) Bena
CATARACT – 'Great days of vengeance'
Lifeforce records

Jednoznaènì zlomové album, které je nástupem dokonalého zvuku na úkor monotónnosti pøedchozích alb. O tom se pøesvìdèíte hned s prvními tóny, kdy vám brada jednodušše padne dolu. Nìco takového byste se neodvážili oèekávat. Aèkoliv se deska natáèela v Itálii, jakoby se chtìla vyrovnat zvukové brilantnosti pøedchozího lifeforcovského titulu v podání Caliban a snažila se udržet takto novì stanovený standart. A to jediné taky mohlo tuhle švýcarskou kapelu spasit. Pøedchozí MCD Martyr’s melodies už sice oproti prvotní tvorbì trochu ušlo, ale dostat do rukou další takovou desku, asi bych do konce nevydržel. Obvzláš? když má jedenáct songù (jeden z nich je ze zmiòovaného MCD a to sakra zrychlenej a vùbec celej jinak znìjící). Album Great days of vengeance je však i pestøejší, co se hudebních nápadù týèe. Jak se na správné metalové album sluší a patøí, nebudete ošizeni ani o instrumentálku a to hned k titulní skladbì. Nadále si CATARACT ponechali svùj (vlastnì možná spíš pro Švýcarsko typický) houpavý, moshem zavánìjící pøístup k tvorbì songù, nyní však zcela novì v deathovém kabátku. Ani na kytarová sóla jsme dosud u CATARACT nebyli zvyklí. Fedi na sobì rovnìž zapracoval a jeho vokál teï dokáže mìnit polohy od jeho tradièního hatem notnì nasáklého murmuru k zajímavému pøiškrcenýmu jekotu. Je asi èas celou kapelu od základù pøehodnotit! Na albu se podílelo i pár hostù. S vokály vypomohl Mike Olender z Burnt By The Sun a Aphazel z Ancient, klávesy obstaral Jesus Christ (Ancient) a struny nechal rozeznít kytarista italských Infliction. Takže výsledek... smìle zapomeòte na to, co jste od této kapely doposud slyšeli. Píše se první kapitola nové historie.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd