webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 05 | 2003 - 17:38 - reactions: 0) ivan
KILLSWITCH ENGAGE – Alive or just breathing
Roadrunner records

Jasnì, tohle CD vyšlo už pøed nìjakou dobou, ale sehnat ho byla krvavá køížová výprava. A to i pøesto, že Roadrunner má kvalitní distribuci po celým svìtì. Killswitch engage jsou odvrácenou stranou tøeba takových Poison the well, jenže na rozdíl od nich, není jejich frekvence nahrávání tak hustá a vìøte, že trpìlivost pøináší ovoce. I oni zpùsobili poprask s jejich stejnojmenným debutovým albem (Ferret records). Vy si mùžete zavzpomínat prostøednictvím dvou skladeb, které jsou k mání i na debutu (Temple from the within a Vide infra). Jak jsem slyšel, tahle deska pùsobí trochu plošeji než právì debut, ale znatelný rozdíl je znát na postu zpìváka, který byl vymìnìn. Metal jako prase. Najdete všechny dùležitý ingredience. Dokonalej zvuk, pøiznávající dvojšlapku, thrashový i melodický pasáže. A zpìv, to je kapitola sama pro sebe. Je to právì Jesse D. Leach, kterej posouvá tuhle nahrávku nad vody prùmìrnosti. Tvrdej a obèas mrazivej ryk dokáže bìhem nìkolika vteøin promìnit v mírumilovnou duši umírajícího, která se vrací zpìt ke svému Stvoøiteli. Když jsem poprvé slyšel takovou Self revolution, mìl jsem husí kùži po celým tìle. Byl to fakt pøíjemnej pocit, kterej nezažívám každej den. Jesse se nikdy nedostane do situace, kdyby zaèal svùj hlas kroutit, ale udržuje onu pøesvìdèivou pevnou linku, která vás nenechá na pochybách a rozhodnì nebude tahat za uši. Mike Patton? Tohohle chlápka je tu poslední dobou nìjak moc, ale tady mì jiný pøirovnání nenapadá. Skrze brány vìènosti a utrpení se v textech dostanete až k jednotlivci, kterej nevidí svìt jen ve dvou základních barvách. Jsem nadšen. Mám tohle CD jen pár dní a slyšel jsem ho tak 50x. Troufám si tvrdit, že v urèitých kruzích mùže být tahle deska stejným kultem jako tøeba South of heaven od Slayer.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd