webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(11 | 05 | 2003 - 21:42 - reactions: 0) sonic
ZSK - "Riot Radio" (by xsinnerx)
Wolverine rec. http://www.wolverine-records.de

Takže zapomeòte na Satanic Surfers èi Randy, pøišla nová bomba na tomhle poli od našich sousedù z východu, tedy z Deutschlandu. No možná trošku pøeháním, ale tohle CD mì fakt slušnì rozkopalo prdel. Koukám na pøebal, øíkám si, no zase další nudná pop partièka jak vystøižená z bravíèka. No ale pak sem se nestaèil divit, hned první flák mì nekompromisnì usazuje do køesla a okamžitì se na mì hrne refrén proti náckùm. Pak další vál, tøetí o ilegálním rádiu, to už si mlaskám blahem a okamžitì studuji texty a další podrobnosti. Skate punk v tom tvrdším provedení, žádné uhlazené a naleštìné popìvky, tvrdé kytary, které jsou setsakra pøímoèaré. A není to hlavnì na úkor melodie, kdo si nebude zpívat "Kusst die Faschisten" sborem, má moje sympatie. Melodické linky nejsou nikterak složité, ale chytnou, nepustí a nenudí, což je v tomhle štýlu tvrdej ošíøek. Zajímavùstkou je jistì i to, že texty jsou na pùl anglické a nìmecké, kolikrát vám ten rozdíl ani nepøijde. A to by se øeklo, že je nìmèina jako jazyk na zpìv celkem k hovnu. I to napomáhá tomuto albu k tomu, aby se slilo v jeden monotematickej celek. Takovým malým mottem tohohle CD by mohlo bejt: "Stay Punk & Fight!!!" Už vidím, jak si skate punx ryjou do spodku fošny "Eat The Rich!" No a aby tomu nebyl konec, je navíc na CD ještì video bonus. Ne nejde o žádnou live show èi klip, jedná se o propagaèní video animal rights organizace PETA a dokument o antikapitalistickém hnutí v Evropì od Kanal B. To první je opravdu husté, co se týèe zábìru z chovu prasat, až uslyšíte ten køik prasete, který bylo støelený pneumatickou pistolí na høebíky do hlavy, bude vám bìhat mráz po zádech. Ve videu od Kanal B jde pøedevším o mapování akcí probìhlých v Janovì, jejich pozadí, pøípravy, taková struèná charakteristika antikapitalistického hnutí. A jsou tu hustý zábìry z akcí, tøeba kameramanka øezaná policajtama, to je fakt síla. Co dodat závìrem, skvìlá muzika, ostøe politické texty, prima videa navrch, pìknì povedenej kousek, vøele doporuèuji.

XsinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd