webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(13 | 05 | 2003 - 01:52 - reactions: 0) Auss
DEADLOCK – The arrival (by Cvalda)
Vím, že už se na tohle CD na czechcore recenze objevila (psal ji tuším Ondra Beneš), ale nedalo mi to. Hned na zaèátek musím napsat, že tohle CD je absolutnì super. Po koncertì, kterej byl nudnej a tahle kapela naprosto zapadla do šedi metalových kapel Lifeforce školy, mì tohle album naprosto dostalo. Zaèal bych obalem. Osobnì mì v poslední dobì Cdèka dost nudìj a vìtšina papírovejch obalù je fakt nic moc, ale tady je všechno jinak. Nádherná grafika, nádherný kresby a naprosto dokonale promyšlenej koncept textové pøílohy. Hroznì se mi líbí ten slogan „Vegan for total freedom“. Co se týèe hudby, vliv hardcorových rifù (kterých se u tìhle kapel objevuje nìkdy až pøíliš a kazí celou metalovou atmosféru) minimální, klávesové spodky, opravdu, ale opravdu èistokrevnì doom metalové kytarové nápady a klasickej øev, který tøeba ve ètvrté symfonii nahradí ladný ženský zpìv. Tahle kapela si opravdu umí hrát s náladami. Jednou jdeš ve snìhové bouøi, pak se zase procházíš parkem rùznì vybarvených stromù, pak se zase miluješ pod rozkvetlou jabloní…Mùžeš si vybavit, co chceš…hranice muziky Deadlock neexistujou…dùkazem toho je tøeba devátá skladby, klavír a dost hitovej nápad s zìnským zpìvem, nádherný, nádherný…Dost z tohoto CD nechápu, na živo to byl opravdu nudnej metal, dobøe zahranej, ale nudnej. Ale tohle CD je úplnì jinde. Dokáže hroznì pøekvapit. Tahle kapela má duši a tohle CD je opravdu umìlecký dílo…
Cvalda
PS – Ale chtìl bych LP (v tomhle pøípadì 2LP díky stopáži)
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd