webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(13 | 05 | 2003 - 20:32 - reactions: 0) Miker
OFF MINOR:The Heat Death Of The Universe LP
(EarthWaterSky Rec.)

Debutní album téhle newyorské kapely bylo pro mì pøíjemným pøekvapením posledních pár dnù. Tohle je totiž výborná deskal. Off Minor drhnou screamo emo, ale pozor tahle kapela je v daným ranku možná tak jedna z nejlepších na kterou mùžete narazit. Jejich uøvané, živelné a nátìrové emo pasáže nedají nevzpomenout na kapely typu 12 Hour Turn nebo Palatka, jenže Off Minor to celé posouvají ještì o kapánek výš. Tyhlety opravdu procítìné a po všech stránkách skuteènì emotivní party (pøi kterých máš opravdu chu? zaèít øvát a jeèet s kapelou) prokladájí melodickýma najazzlýma vsuvkama, které jsou ale pøinejmenším stejnì dobré jako køíèící pasáže - no a výsledek je úžasnej. EMO!! Tam kde vetšina kapel zaèíná svým neustálým øvaním drobet nudit, Off Minor zpomalí a nasadí tak podmanivou melodii jako tøeba Joan Of Arc nebo Cap´n´jazz. Úžasný zážitek. Na jedný stranì je to chaotický, všelijak rozbrnkaný, nervózní a na druhý stranì melodický, jazzový,rùznorodý a ve výsledku opravdu pestrý. Jako by desku nahrály dvì kapely, který se po chvílích støídají - což ale vùbec není na škodu, protože tady to funguje vážnì dokonale. Za zmínku ještì stojí texty, který nejsou žádný nesrozumitelný až pøíliš osobní zpovìdi, ale vcelku zajímavý témata, který tì pøinutí zamyslet se. No rozhodnì vychytejte jejich brnìnskou zástavku na nadcházejícím euro tour, myslím, že nebudete zklamáni. Jo a originál desky vyšel v USA na Clean Plate, pokud to nìkomu nìco øekne. Já mám evropský press od EarthWaterSky. Nenech si ujít...
 
[75kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd