webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 05 | 2003 - 09:43 - reactions: 0) ivan
SWORN IN – s/t
Reflections/Bridge 9 records

Další oblíbená porce z mého zásobníku. Vždycky, když narazím na tenhle old school model, zaènou se mi hlavou honit pøesnì ty èerný myšlenky o tom, jak zatvrdlý nìkterý jedinci jsou. Ne, teï není øeè o old school hard core, jak by se na první pohled mohlo zdát. Hard core je životní styl, kterej je pro nìkoho pøíliš obtížnej, pro nìkoho pøíliš elitáøskej, pro nìkoho moc ortodoxní a nìkoho stupidní. V každým pøípadì je to styl životní a ne hudební. Old school, emo, metal, ale ne jen jeden z nich, jak nìkteøí proklamují. Je tu místo pro všechny, kteøí se rozhodli podniknout v životì onen krok k lepšímu já. Krok, kterej za vás nikdo neudìlá. Cesta za svobodou je mnohdy krkolomná a skrze hard core je každému z vás nabídnuta cesta k sebevzdìlání. A dùvod proè tu zùstávám je víc než jasnej. I pøes nìkterý personální rozepøe je tu poøád menší koncentrace kreténù, ignorantù a mrchožroutù než v okolním svìtì. Ohlednì nìkterejch vìcí jsem ztratil dávno svoje ideály a zjistil jsem, že nejcennìjší jsou poøád ty koncerty pro 20-30 kámošù, který pro ten urèitej moment spojí hudba. Sworn in jsou ideální kulisou pro myšlenky tohohle typu. Klasickej Bridge model. Count me out, Panic, Carry on, Champion. A když nezùstaneš stát na místì, který hrozí zatvrdnutím, pak najdeš song, kterej se jmenuje Pretty girls die just the same. Song, kterej tì vytáhne alespoò na okamžik ze všech sraèek.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd