webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(07 | 06 | 2003 - 08:12 - reactions: 0) ivan
DARKEST HOUR - 'HIDDEN HANDS OF A SADIST NATION'
Victory records

Mike Schleibaum, kytarista Darkest Hour, kdysi hrál v Battery. Je to informace na první pohled zcela podružná, ale když neskonèíte se ètením této recenze právì tady, tak èasem pochopíte širší souvislosti. Když jsem loni mluvil s Mikem v Rossweinu, kde bìhem tøicetiminutovýho setu rozžhavili dav tak, že málem rozsekal místní klub, øekl mi, že bude usilovat o to, aby novou desku mohli natoèit v legendárním Fredman studiu v Goteborgu. „Jde o to, že málokdo, kdo toèí hard core desky, umí udìlat opravdu metalovej zvuk a nazvuèit bicí bez digitálních trikù a my chceme, aby to bylo autentický.“ Darkest Hour je kapela, která hraje „švédskej“ death metal s punkovým pøístupem. Tzn. nemíchat styly (trika Iron Maiden a Guns´n´Roses jsou dùkazem) a jakou zábavu si udìláte, takovou jí budete mít. Zapomeòte na fakt, že jsme na pódiu a vy dole. Když hrajou Darkest Hour, tak jsou si všichni rovni. Koncerty jsou tohoto tvrzení jasným dùkazem.
A teï k desce: když jsem slyšel ´Hidden hands of a sadist nation´ poprvé, tak jsem v tom zase takovej zázrak neslyšel. Pøeci jen postrádá takový „hity“, jakými v minulosti byly The mark of the Judas, Escape artist, A cold kiss nebo So sedated, so secure. Neustálým opakováním se však zažírá hloubìji a hloubìji pod kùži až nakonec zjistíte, že bez ní nemùžete žít. Je to opìt poctivá porce Johnova absolutnì neèitelnýho zpìvu, poctivejch strun a Ryanovejch breakù, kterejch si na týhe desce užijete opravdu hodnì. Když nebudete líní a pøeètete si booklet, objevíte slova, která jsou v každém z nás. Pravdu o pomalém pádu tohoto svìta a pøíèinách, o kterých mnozí nechceme slyšet i když víme o pravdì, která køièí a bodá do slabin.
To, že byla deska natoèena ve Švédsku byl i impuls k pozvání nìkolika hudebnì spøíznìných hostù. Anders Bjorler z The Haunted, Tomas Lindberg z The Great Deceiver, Skitsystem a dalších.
Už se zase tìším až uvidím pìt umaštìnejch, lehce zavánìjících týpkù s týdenním strništìm, který svižnì projdou na pódium a pøedvedou nám, že energie vzniká i mimo reaktory. Pìt chlápkù, který vsadili na jednu kartu, kterou umìj vyložit sakra dobøe. Vsadili na tvrdou práci, koèovnej život, nikam se nehrnou a odpálí svojí dávku stejnì dobøe na festivalu i ve squatu. Zapomeòte na pøedsudky, že jsou málo metal core, více archaickej nebo poctivej metal nebo co ještì?! Darkest Hour jsou pøedevším punks, který baví hrát metal. Jejich koncerty jsou toho jasným dùkazem a vy budete mít možnost se o tom pøesvìdèit na vlastní oèi, letos na podzim.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd