webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 06 | 2003 - 22:47 - reactions: 0) ivan
AMENDMENT 18 - 'Foreverafternothing'
Victory records

Miloval jsem Outspoken pro jejich ekologický a srdceryvný texty, pro hudbu, která byla v jistým smìru novátorská a netradièní právì mezi jejich souèasníky (tzn. zaèátkem 90. let). Miloval jsem X Chorus X za jejich straight edge hard core s boxerskou image a za to, že pøijeli s Ironside. Miloval jsem Strife, dokud byli symbolem zmìny, za kterou se považovali a než se stali øadovou, nièím nezajímavou, festivalovou kapelou. Miloval jsem Insted, protože prostì byli nátìr. A 18 jsou spoleèným jmenovatelem všech zmínìných kapel neb ex-èlenové hrají právì tady a teï. Hlavními postavami jsou Mike Hartsfield, zakladatel legendárního sXe labelu New Age records, kytarista Outspoken, Supression Swing a Strife. Je suprrr vidìt chlapíka, kterej je minimálnì stejnì starej jak já, možná starší a poøád dìlá to, èemu vìøí. O to vìtší energie z nìj jde, to mi vìøte. Nedávno jsem s ním èetl rozhovor ve Value of strength a byl jsem nadšen jeho otevøenými názory a odkrytím pravdy o sinusovce lidského života. Aè vìtšinou na dnì, poøád jde kupøedu. Aby ne, vždy? jeho par?ákem není nikdo jiný než býèí povaha Isaac Golub, ex- leader Chorus of Disapproval.
Po dvou releasech na domovském labelu New Age a výmluvnými názvy „All my heroes are dead“, „This year enemy“ (7“) a dalších dvou 7“ „Every knife has a home“ (Fixed Star rec.) a „Defining the color conviction“ (Organized Crime rec.) je tu nová deska. Ucelená hard core kolekce hraná s rozvahou a životní zkušeností opravdových veteránù. Rychlý vypalovaèky „Three times sold“ nebo „Things I don´t believe“ vás nakopou a pøinutìj bìhat po obýváku právì v okamžiku, kdy mamka køièí na ta?ku, že chce sledovat romantickou komedii a ta?ka nedìlní derby. Ani jeden se nedoèká, protože po vašem ataku není jiného východiska než týden uklízet napáchané škody. A k tomu nech? hrají „Scars upon scars“, „With kind regards“ a „Bury me breathing“. Doporuèuju všem, kteøí si rádi zavzpomínají, tak jako já, všem kids, kteøí hledají ty, kdo hrají to, èemu vìøí, tak jako já hledal a našel Black Flag, Angry Samoans, Dayglow Abortions nebo Negative Approach. Anebo jen tak k tanci a poslechu.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd