webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 09 | 2003 - 21:52 - reactions: 0) sonic
Czolgosz – Guernica (by XHOUDYX)
Tahle americká kapela hraje zajímavý mix punk a oldschool hardcore v duchu kapel jako Minor Threat nebo Youth Brigade. Hudba je definitivnì hardcore punk, tak, jak má podle mì znít, a onen oldschool zvuk je v ní zatracenì slyšet a dává o sobì hodnì vìdìt. Kromì náboje a rychlosti si z nìj kapela místy vypùjèuje bicí a témìø poøád i zvuk kytary.

Nové album Guernica otevírá rychlá vypalovaèka “No War But the Class War,” kde kapela bez obalu pøedvede to nejlepší co umím a která vám okamžitì nakope zadek a bez milosti pøinutí poslechnout si (nejednou) celé album. Už ètvrtá píseò jakoby vypadla z dema newyorské hc kapelky z poèátku osmdesátých let, oldschool hc náøez jak má být, ale poøád punk.

V deváté písnièce “What‘s the Point” kapela ukazuje, že ji není cizí ani pomalejší tempo, a její refrén je jako stvoøený pro singalong. V následujícím válu “Cockroach” si Czologosz vypomohli dokonce jakýmsi dvoutónovým pískátkem, které má asi simulovat hmyzí projev :-) Duch osmdesátek se znovu objeví v šestatøiceti sekundové sypaèce Benedict Arnold o americkém prezidentovi.

Tahle kapela se sama profiluje jako anarchistická, zaèíná to napøíklad pøepùleným èernorudým potiskem CD a ani nepochybujte, jak jsou orientované její texty. Refrény “antifascist,” “fuck BUSH,” nebo “there is a class war it is called poverty” (zuøí tøídní válka, jmenuje se chudoba) si budete zítra pozpìvovat v tramvaji.

Tohle CD bych doporuèil každému fandovi energického hardcore/punku se zvukem jak z dob, kdy rozdìlení na punk a hardcore ještì neexistovalo. Melodické, jiskøící, politické...

A pozor: Czolgosz živì v Praze: 22. záøí ve squattu Papírna!!!

XhoudyX
 
[47kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd