webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(03 | 09 | 2003 - 08:16 - reactions: 0) Jirzophone
REMORSE ´Balance of Visions´
Sana records

Uchop neuchopitelné, popiš nepopsatelné. Hm tak to mì napadá pøi poslechu této støíbrné placky. Jen tak pro poøádek - tihle Remorse jsou taliání jako biè a nejedná se o tu bandièku, která jela pøed dvìma roky spoleèné tour s Face Tomorrow. V tomto pøípadì jde o jakési hudební køížení strupskýho punku s hardcorem a to vše zalitý v crossover omáèce, kde jaksi vévodí basa hraná jak já laik øíkám funky stylem tedy palcem, no prostì stylem kterej nemùžu vùbec vystát. Celkovì mì to nebaví ani trochu a lákadla v podobì 6 live válù a video bonusù mì nechala naprosto chladným jako nechá sicilskýho mafiána další nepøátelskej podøízlej krk. A jak øíká obrovská nálepka na obalu jako host je tady Mauro Codeluppi z Raw Power, ale jaksi jsem ho propásl takže se nedá nic dìlat, tady prostì pšenka nepokvete…


www.sanarecords.it
www.remorse3.com
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd