webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(08 | 09 | 2003 - 13:46 - reactions: 0) vanena
Confusione - Komplet didcography MC
Tou nejlepší pozvánkou na nadcházející turné Confusione po èechách mùže být tahle kazeta, kterou uspoøádali a vydali filip & mirek (phobia). Najdete na ní všechno co Confusione dosud spáchali a musím øíct že je to poøádný atentát na hudbu.
Vezmu to tak nìjak popoøádku – nejprve odezní první epko – docela slušný zvuk a hudba blíž staré italské škole, po nich následují vály z 5way splitu (Senseless, Muscleheads, Entrails Massacre, Tekken) se nesou na stejné vlnì, nahrány byly na stejné session. Až dosud øeknìme prùmìrná hc mlátièka. Co se ale strhne ke konci první strany – nahrávka živého vystoupení z Turína – to už je jiná kávièka. Rozumí se samo sebou, že kvalita nahrávky není kdovíjaká, dominantní bicí, kytara trochu moc v pozadí. Zato vokál pøechází do ultimátního jeèáku a Confusione zní najednou o 100% tvrdìji. Doèkáme se ovšem i legraèního jazzy intra. Následuje dalších 5 válù z živého vystoupení (pro zajímavost z narozenin vrchního èetníka Giulia z CB) a opìt parádní jízda která stojí za slyšení.
To už jsme na druhé stranì, jejíž hlavní èást tvoøí druhé epko – po zvukové a “hudební” stránce bezpochyby nejlepší èást kazety, (ostatnì tohle epko mám i na desce a podle mì za to stojí), ale ta brutalita nasekaná v živáku odsunuje tuhle èást kazety na vedlejší kolej. Co nás teda ještì èeká? Megabrutální bass-blast zvuk divoèina jen pro otrlé grindery, pøièemž poslední tøi kousky už jakoby koketovaly s nìjakým goregrindem! Zpìv v nich sice polevuje, ale nálož je stále nejostøejší! Když jsem tyhle zvukovì nekvalitní stopy poslouchal, musel sem se smát pøi pomyšlení na ty lidi, kteøí (bez urážky prosím!) mají za nejdrsnìjší kapelu Deadlock nebo Caliban. Tihle taloši prostì vládnou, jízda peklem pro ty, kteøí cení energii – ti kteøí si potrpí na technickou stránku hudby možná potìší obì epka v kupì za dobrou cenu...mì z toho vychází dobrá investice pro všechny. Abych nezapomìl – texty a komentáøe v italštinì/angliètinì/èeštinì a bookletek se všema informace taky zlepší výsledný dojem.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd