webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 09 | 2003 - 20:06 - reactions: 0) vanena
Festa Desperado - Prvních...
Øekl bych že nejmladší (datem založení i vìkem èlenù) brnìnská hc/punk kapela velkou èást místních coristù nadchla svým vystoupením v Yachtu pøed Motörhead…teda Severed Head of State. Takže když vydala po pár mìsících první demo a já se stal vyvolencem pro sepsání recenze, nijak jsem se nevzpìèoval.
První co zaujme je velice dobøe odvedená práce na bookletku – texty v èeštinì i angliètinì, komentáøe co dávají smysl, barevná kazeta s potiskem, pìkná staroškolní grafika stylu koláže – to není standardní! Je vidìt že zpìvák Mirek si jako šéfík Ultima Ratio recs svou kazetu prostì vypiplal. Dosud vynikající dojem.
Co se kvality nahrávky a zvuku týká, nemùžu nevzpomenout, že vznikla v Moc Plevele studiu – vsetínské Mecce punkovic které chtìjí vydávat nezávisle – a není to vùbec špatné! Samozøejmì nemùžete porovnávat s šedesátkrát digitálnì remasterovanými cdèky, ale v rámci demáèù je to velmi solidní zvuk, ve kterém pøi troše snahy poznáte všechny nástroje. A co že to vlastnì chlapci produkují? Myslím že cover Reagan Youth je pro charakteristiku stylu víc než výmluvný. Drsnej rychlej punk, kterej se nepáøe s technikou, ale poøádnì od srdce sype! Pøipoèti extrémnì povedený intra – zejména JUDr. Urválek (komu to jméno nic neøíká nech? èekuje právì probíhající týdeníky, mmj. státní zástupce v procesu s Miladou Horákovou) a jeho proslov pøed válem o tom jestli máme právo omezovat názorové odpùrce ve svobodì projevu mì dostal! Sice jen 15 minut hudby, ale pravda je, že být kazeta tøeba jednou tak dlouhá, zaèala by asi nudit.
Hodnì se mi líbí, a èasto to tak silnì ze zaèínajících kapel necítím, že z FD sálá energie a že mají co øíct. Tím myslím samo sebou i texty, které se pøímo a podle mì i dost trefnì vyjadøují k nìkterým vìcem kolem nás – jasnì že sem o nich už taky èetl jinde, ale poøád jsou mi milejší bièe o svìtì kterej nás obklopuje a ne vždy tìší, než ujiš?ování „true till death.“ Klidnì odpustím 4 akordový vály s šíleným boostrem, když vidím že to šlape jak má. Copak potøebuješ víc pro dobrej rawpunk mazec?!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd