webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 12 | 2003 - 19:57 - reactions: 0) ivan
NINE - 'Killing Angels'
Burning Heart Records

Za poslední týden pøelomu listopadu jsem provedl absolutní teror vùèi mozkovým buòkám. Nejdøíve jsem se neoèekávanì vyloupnul v Berlínì na koncertu Terror, Hope Conspiracy, Battle Royale a Nine, kde jsem vidìl pouze dvì poslední zmínìné kapely, ale vùbec jsem se necítil ochuzen, protože Terror absolutnì nenávidím a asi bych se pøi pohledu ne nì pozvracel. Co je však jistý: Nine mì absolutnì rozsekali. Vzápìtí pøišel pan Hovaïák s nápadem zmuèit se ještì v Lipsku a Saalfeldu. Po tomhle výjezdu už vám nepøijde nic nevšední. Ani kdyby se nìkdo rozhodl pomstít kickboxovej úder v kotli se sekáèkem v ruce. No nebylo k tomu daleko. Lipsko zažilo dvojnásobnej attack diky Walls of Jericho a Undying a kdo je vidìl v Praze, ten mi asi jen stìží uvìøí, že oproti Nine jsou obì kapely šumìnky. Jo pøátelé, Švédsko je Švédsko! Po ´Listen´ a ´To the Bottom´ se po new school emo experimentech Nine potopili do vod death ´n´ rollu, jehož otcem jsou bezesporu Entombed, který pochoplili, že hrát poøád death metal je pìkná nuda. ´Kissed by the Misanthrope´ byla charakteristická zmìnou zvuku a vokálu, kterej pìknì pøibarvil basy. Tahle deska jakoby pøiznala barvu svým známìjším kolegùm, ale to by nesmìla následovat absolutnì hitová darda ´Lights Out´, kde už nelze nikoho obvinit z plagiátorství. Nine definitivnì našli svoji tváø a aèkoliv leckde narazíte na melodickej refrén, mysím, že všechny nihilistycký vize získaly svùj soundtrack. Trefnì morbidní název ´Killing Angels´ už jen dokresluje atmosféru tohoto roku. Nine jsou jednou z nejlepších živejch kapel, který jsem kdy vidìl. Parní válec, kterej vás sice obèas nechá vydechnout, ale to jen proto, aby vás v dalších pìti vteøinách se škodolibým úsmìvem naprosto zdecimoval. Typicky švédskej zvuk, kterej vyzdvihly zaèátkem 90. let právì Entombed spolu s Carnage a Dismember je na týhle desce definitivnì dotaženej do konce. Nevím kdo z vás by mìl náladu a hlavnì prachy okupovat ètyøi studia. Nine to udìlali a výsledek rozhodnì stojí za to! Vývoj nejtvrdšího soundu ještì zdaleka není u konce. Kapitolou samou pro sebe je i zpìv Johana Lindquista, kterej chrèí, jakoby právì spolykal støepy. Nicménì i tady lze pod hrubou slupkou najít krásu ne nepodobnou melodickejm refrénùm Hellacopters. Tahle kapela stojí jakoby v pozadí hlavního dìní, ale kdo si k ní najde cestu, ten objeví novou drogu. No a obal opìt prodává díky Jacobovi.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd