webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(18 | 12 | 2003 - 08:37 - reactions: 0) Jirzophone
THE SADDEST LANDSCAPE / FUNERAL DINER „ Music inspirited by Rites Of Spring“ I
/ The Fire Walk With Me rec./

A je tu další plamínek na vídeòském labelu FIRE WALK WITH ME, tentokrát s èíslém 10 a podtitulem, který vlastnì øíká všechno podstatný „ MUSIC INSPIRITED BY RITES OF SPRING – part One“. Je to tak, na nás èeká 8 a ½ split singlù, kde každá kapela zahraje nìco málo z toho co v nich zanechala jedna z tìch DC kapel, která stála u toho, kdy „emo“ bylo ještì v plenkách. Bylo by mrháním èasu psát nìco víc o Rites Of Spring, snad jen, že v ní hráli dva èlenové Fugazi …
Na této èerné placièce dosahující velikosti sedmi palcù se sešli dva spolky z Ameriky, kteøí jsou ve svém oboru pìknì ostøílení a kdyby ses toulal jejich minulostí narazil bys na vcelku zvuèný jména. THE SADDEST LANDSCAPE se do toho pustili ve stylu jim podobným - tedy screamo, žádný mazlení, ale poøádnì vod podlahy to ze sebe vymlátit a vyøvat, pìknì nakøáplý kytary tak jak to všichni milovníci 90-tých let mají rádi. Než se èlovìk vzpamatuje a rozkouká je vál SPRING za námi. To FUNERAL DINNER na to šli vcelku od lesa. Napøed tam pustili originál a pak jakoby èekali pìknì v klidu za rohem a v tom neèekaným okamžiku na nás bafli. Baf – a je to tady FUNERAL DINER, kteøí si pohrávají s každým tónem a tak atmosféru skladby Deeper Than Inside ještì umocòují a posluchaèe pøímo vtáhnou do dìje. Pìknì strojovì pøesné bicí a hlavnì nikam nespìchat. A jestli ti to v nìèem pomùže tak ve FD najdeš lidi z Portraits of Past.
Hodnì milá záležitost, i když bych nemìl ani naznaèovat tak v dalších dílech oèekávej tøeba žaponce 1000 Travels Of Jawaharlal nebo francouzáky Amanda Woodward …

THE FIRE WALK WITH ME
THE SADDEST LANDSCAPE
FUNERAL DINER
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd