webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(20 | 12 | 2003 - 14:26 - reactions: 0) ivan
BRIDGE TO SOLACE - 'Of bitterness and hope'
(Let It Burn Rec.)

Dalo se oèekávat, že po rozpadu Newborn, budou všechny bývalé zúèastnìné svrbìt prsty a hlasivky. Na svìtì je nová kapela, která se jmenuje Bridge To Solace a je pøirozeným pokraèováním Newborn. BTS jsou jednou z mála evropských kapel, které mùžeme s pøehledem oznaèit jako odpovìï na filosofii Crimethinc. kapel jako Zegota, Catharsis, Gehenna nebo uhlazenìjších Trial. Skoro mezi každým songem je vsazena báseò nebo proslov Grega Bennicka, jugglera, kterýho si mnozí z vás pamatují právì z Trial nebo skrze jeho èlánky v znovuzrozeném èasopise Inside Front. Hudebnì jsou BTS smìsicí toho nejlepšího z hard core a heavy/thrash metalu se Zoliho charakteristickým øevem. Úžasný jsou melodický back vokály, který obstarávají kytaristi. Jeden z nich otevírá i song ´Will you rewrite history with me?´ a kdyby byl na zaèátku desky, tak vážnì zapochybujete o tom, že jste si koupili politickou hard core kapelu a ne tøeba Backstreet Boys. Oproti tomu poslední song zní jako cover od Amon Amarth, ale pøi bližším zkoumání zjistíte, že jde o recesi. BTS to myslí vážnì a mùžete je vidìt v celé Evropì. Naposledy na spoleèném turné s Paint the Town Red a Razor Crusade.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd