webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(03 | 02 | 2004 - 13:01 - reactions: 0) ivan
HATEBREED - 'THE RISE OF BRUTALITY'
(Stillborn/Roadrunner/Universal)

Žádnej kompromis mezi láskou a nenávistí. Hatebreed. Buï je milujete nebo nenávidíte. Nic mezi. A vìøte, že oni to cítí stejnì. V poøadí tøetí dlouhohrající release kingù brutal hard core z New Haven. Kdo si myslel, že po 'Perseverance' vznikne maximálnì stejný album, ten se šerednì mýlil. Mezi prvními poèiny, a? už to byly 'Under the Knife' nebo asi nejhitovìjší 'Satisfaction is the Death of Desire' ubìhlo dlouhých 5 let k 'Perseverance', kterého se bìhem prvního týdne prodalo 70.000 kusù. Tehdy byl posun ve zvuku a k vìtší pøímoèarosti logickým krokem a dùkazem pìtiletého vývoje. Po roce je tady 'The Rise of Brutality', který posunuje hranice ještì dál. O "vtipnej" zaèátek se stará na chlup stejnej riff, kterým konèí minulý album jako 'Outro'. Zde je nazván 'Tear It Down' a druhá polovina vás strhne tam, kde chcete Hatebreed mít. Do role nejlepších iniciátorù mosh pitu. Tak jako na minulý desce byl nejvìtší hymnou song 'I Will Be Heard', tak na 'Rise' najdete hned dva, po sobì následující 'Straight To Your Face' a absolutní mayhem 'Facing What Consumes You', který se mi na první poslech postaraly o kvalitní husinu. Obzvláštì refrén ve druhý jmenovaný. Texty jsou nekompromisní jako vždy. Nìkterý z nich opatøený vysvìtlivkama. Zasraný rockový hvìzdy, Good Riddance, pokrytci a sráèi jejichž falešný karty odhalil èas. A? chcete nebo ne, Hatebreed jsou jen jedni a všechny pokusy napodobit je skonèily dost marnì. Nedávno jsem vidìl rozhovor, ve kterým zpovídal Jamieho Jastu Mike Ski z Brother's Keeper a musím øíct, že z dalších 29 kapel, které Mike podrobil rozhovoru, vyšel Jamie jako asi jedinej, kdo mìl co øíct. Zaèali jako kapela, která hrála pro 20 lidí a díky tvrdé práci (až 250 koncertù roènì) jsou tam, kde teï jsou. Kdo navštívil jejich pražskej gig, ten jistì potvrdí, že hráli se stejným nasazením pro 200 jako pro 5000 lidí. Zùstaòte bdìlí, nebylo to naposled.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd